İstiklal Yolu Güzergahı

Web sitemizin içeriği Milli Mücadele dönemi ve cephe gerisi konuları ile sınırlıdır. Bir kitaplık kadar zengin içerikte, akademik bilgi tabanlı, dinamik paylaşım sitesidir. Derneğimizin yürüttüğü projelerin çıktıları olan eserlerin telif hakkı Derneğimize aittir. Web sitemizde yayınlanan yazı ve görseller kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

www.istiklalyolu.com web sayfamızın, un satışı yapan "istiklalyolu.com.tr" web sayfası ile ilişkisi yoktur.

İstiklal Yoluna Vefa

İstiklal Yoluna Vefa

 İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm Gençlik Derneği, 7 Nisan 2018 tarihinde İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının proje çağrısına “istiklal Yoluna Vefa Projesi” ile başvuru yapmış ve bütçesi revize edilerek kabul edilmiş ve 26 Haziran 2018 tarihinde protokol imzalanmıştır.

İstiklal Yoluna Vefa Projesi 12 aylıktır ve 2 Temmuz 2018 – 30 Haziran 2019 tarihlerinde yürütülmektedir.

     Böylece Derneğimiz kuruluşundan beri 5 yıl kesintisiz proje uygulamış olmaktadır;  belki de emsalsiz bir başarıya ulaşmıştır:

T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından finanse edilen bu proje, ayrıca Çankırı Valiliği (Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür Turizm Müdürlüğü, Müftülük birimleri), Çankırı Belediyesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından ayni olarak desteklenen bir projedir.

PROJE SÜRESİNCE YAPILACAK FAALİYETLER

 1. İstiklal Yolu konulu Yaşanmış hatıralar, kurgu hikâyeler ve şiir dallarında ödüllü edebiyat yarışması yapılacaktır.
 2. Cephe gerisiyle ilgili tarihi fotoğraf ve yazılı belgelerden oluşan “İstiklal Yolu Belgeleri albümü hazırlanacaktır.
 3. Faaliyetlerle ortaya çıkan eserler kitaplaştırılacaktır

Proje Türkiye kapsamında yürütülecektir. 14 yaş üzeri herkes projeye katılabilir

Proje faaliyetlerine başvuru online olarak yapılacaktır.

Proje için derneğimizin web sayfası www.istiklalyolu.com da özel bir bölüm oluşturulmuştur. Proje hakkında detaylı açıklamalar yapılmıştır. Edebiyat yarışmasına katılım oldukça kolay olarak ve geleneksel uygulamalarda olduğu gibi kâğıt israfı olmadan yapılacaktır.

AMAÇ,  HEDEF

İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği’nin hazırladığı ve yürüttüğü İstiklal Yoluna Vefa projesinin temel amacı;  95 yıllık T.C. tarihinde yapılması gereken fakat yapılmayan cephe gerisi hakkında, Türkiye kapsamında bir alan araştırması yaparak cephe gerisinin gizli kalmış kahramanlarını, yaşanmış hatıralarını, fotoğraflarını, belgelerini vs. ortaya çıkartarak gelecek kuşaklara tanıtmak ve aktarmaktır. 

Zaferden sonra sağ kalan kahramanlar Hakka yürüdü; onların çocukları da yürüdü. Belki birinci kuşak torunlardan sağ kalanlar vardır. Öncelikle bu torunlara ulaşmak arzusundayız.

İstiklal Yoluna Vefa Projesi  Milletimize,  “ SİZİN AİLENİZ DE  MİLLÎ MÜCADELEYE KATILMIŞTI” gerçeğiyle, son kuşak torunları  kendi ailesi içinde araştırma yapmaya  “Belki bizim ailede de şehitler, gaziler, kahramanlar ve/veya kıyıda köşede gizli atıl kalmış belgeler vardır” düşüncesiyle  teşvik etmektir.

Ailelerin sandıklarında / kilerlerinde gizli/atıl kalmış Milli Mücadele dönemine ait tarihi fotoğraf ve yazılı evraklar artık kişisel değil,  millî bir mirastır.

Böylece bulunan hatıraları ve belgeleri kaynak doküman haline getirmek, paylaşmak ve kaynak olmasına fırsat vermek,   hem şehit, gazi, kahraman atalarımız için gecikmiş bir vebalden kurtulmak, hem de onlara teşekkür edip vefa göstermek için bir fırsat olacaktır.

   

MİLLİ MÜCADELE CEPHE GERİSİ

Türk Milleti, Milli Mücadeleyi iki ordu ile yapmıştı. Birinci Ordu; askerlik yapabilecek yaştaki erkeklerin tamamından oluşan ve cephelerde savaşan görünen orduydu. İkinci Ordu ise cephe gerisinde kalan görünmeyen “Karınca Ordusu”ydu. Böylece Türk Milleti, Anadolu’nun her karış toprağında AİLECE savaşmıştır.

7-8 Ağustos 1921 tarihinde yayınlanan TEKÂLİF-İ MİLLİYE ( MİLLİ SORUMLULUK ) KANUNU ailece Milli Mücadelenin belgesidir. 10 emirden oluşan Tekâlif-İ Milliye Kanuna göre vatandaş vergisini nakdi değil hizmet veya ayni olarak ödemiş, devlet ihtiyacı olan bazı mal ve hizmet alımını ise zaferden sonra ödemek şartıyla iç borçlanmayla sağlamıştır. Böylece mal  ve hizmet alımı hem çok hızlı yapılmış  hem de Milli Mücadele Anadolu’ya  yayılmıştır.

10 emirden oluşan Tekâlif-İ Milliye Kanun 2. Ve 5. emri cephe gerisinde kalan her aileye/herkese,  kendilerine uygun bir sorumluluk verdiğini belgelemektedir.

                   2 no:lu Tekâlifi Milliye Emri :

"1. Ordu giyim ve donatımının bulunması için aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

   Bu tedbirlerin yürütülmesinde 1 no:lu emirde yazılı olan Tekalifi Milliye Komisyonları “ memurudur.

a. Her ilçede mevcut ev sayısınca bir takım iç çamaşır ve bir çift çarık ve çorabı en geç 10 Eylül 1921 tarihine kadar tamamen hazırlayarak komisyonların ambarlarına teslim etmeğe mecburdur.

c.  ...  Komisyonlar, verilen eşyaların miktarını ve teslim tarihini gösterir bir makbuz verecektir

5 Nolu Tekâlifi Milliye Emri :

1. Askeri cihet, çeşitli şekillerde ordu ihtiyacı için alınan ulaştırma araçlarından hariç olmak üzere, memlekete kalan ulaştırma aracı sahipleri her ay ordu gereçlerinden bir kısmını kendi aracı ile 100 km. uzaklığa parasız taşımak zorundadır bu taşımanın devam ettiği müddetçe araç sahipleri ve hayvanları ordu ambarlarından iaşe olunur.

2. Bir ay içinde bu görevi yapan kişiler o ay içinde yeni bir taşıma görevi almaz. Tekâlifi Milliye komisyonlarının yolladığı eşya veya erzak irsaliyesinin altı, malı teslim eden ambar tarafından onaylanacak, o aylık muafiyet hakkını o kişiye verecektir.

Milli Mücadele döneminde halkın genellikle geçim kaynağı tarım ve hayvancılık işleri idi ve her ailenin kağnı ve at arabası vardı.

 Bu iki “emir” vatandaşı nakdi vergi ile zorlamadan mevcut imkânlarıyla,  bütün ailelere milli Sorumluluğun paylaştırıldığının kanıtıdır.

Türk Milleti ise kendilerine verilen Milli Sorumluluğu Kanun zoru  ile değil,  vatan aşkıyla,   din aşkıyla, ciddiyetle,  olağanüstü  özveri ve şuurla zafere kadar yerine getirmiştir.

Erkeklerin tamamı cephede olduğu için ordu mensuplarının yapması gereken lojistik malzeme sevkiyatı cephe gerisinde kalan; kadınlardan,   askerlik çağına gelmemiş çocuklardan, ihtiyarlardan ve gazilerden oluşan KARINCA ORDUSUNA kalmıştı.

Karınca Ordusu, cephede şehit olmak için savaşan askerleri bir an bile düşman karşısında eli boş, çaresiz bırakmadı ve destansı zafere ortak oldu.

 cephe gerisinde de kağnı kamyonu yendi Türk kadını ve kağnı, milli mücadelenin sembolü oldu. istiklal madalyasında hak ettiği yeri aldı

 

ZAFEREDEN SONRA

 

Zaferden sonra Milli Mücadele’yi anma etkinliklerinde genellikle cepheden bahsedilmekte, destansı zafere ortak olan cephe gerisine hakkı verilmeden yüzeysel olarak geçiştirilmektedir. Sadece Türk Milleti’nin değil dünyanın merakla ve dikkatle izlediği İstiklal Yolu,  hem tarihi gerçekleri hem de fiziki yapısı kaybolmaya yüz tutmuştur.

Cephe gerisi hakkındaki her türlü dokümanın yetersiz, çok eski tarihli, mevcutlarının tükenmiş olması ve yeni dokümanların üretilmemesi gibi olumsuzluklar; cephe gerisinin tarihi gerçekleriyle öğrenilmesine, vefa gösterilmesine, takdir-teşekkür edilmesine engel olmaktadır.

      Türk Milletinin destansı zaferle sonuçlanan Milli Mücadelesini, bütün dünya şaşkınlık ve gıpta izlemiş;  sömürge durumundaki İslam ülkelerine ve mazlum milletlere örnek olmuştu.

     Türkiye Cumhuriyetinin ilanından sonra destansı Milli Mücadelenin cephe gerisi hakkında ve Türkiye kapsamında,  95 yıldır bir alan araştırması yapılmamıştır.   İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının desteğiyle şimdiye kadar yapılması gereken bu Milli projeyi,  “İstiklal Yoluna Vefa Projesiyle “ yürütmeye” başlamıştır.

İlk 1,5 ay Projenin yürütülmesi ve duyurulması için gereken hazırlıklar yapılmıştır: Edebiyat yarışması ve arşiv oluşturma şartnamelerinin hazırlanması; Proje web sayfasının yapımı, proje görünürlük tabelası ve pankartının yaptırılması,  duyuru afişi, duyuru broşürü ve hatıra flamasının grafik tasarım ve matbaa basım işleri, proje yürütme ekibinin oluşturulması.

 Derneğimiz yürüttüğü proje kapsamında öncelikle,  İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Kalecik, Ankara hattı üzerindeki bütün ailelere, geleneksel yöntem afiş ve broşürlerle;   din görevlileri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler yardımıyla ulaşmayı hedeflemektedir. Afişler bütün üniversitelere ve çeşitli yerlerdeki köy derneklerine de posta ile gönderilecektir.

 Ayrıca projeye faaliyetleri duyurusu Türkiye kapsamında Mahalli medya, ulusal medya, sosyal medya, e posta, Whats App, SMS vb yöntemlerle yapılmaya ve farkındalık oluşturmaya çalışılacaktır.
İstiklal Yoluna Vefa Projesinin  detaylarını incelemek için TIKLAYINIZ​

 

                                                                                                                                                İsmail ÇAM

Yönetim Kurulu Başkanı /Proje Koordinatörü

Projeler
64x64

Karınca Ordusu İstiklal Yolunda

Devamı...
64x64

İ.Y. Görsel Sanatlar Yarışması

Devamı...
64x64

İstiklal Yoluna Vefa

Devamı...
64x64

Kastamonu Atatürk ve İstiklal Yolu

Devamı...
64x64

Çankırı İstiklal Yolunu İşaretleme

Devamı...
64x64

İstiklal Yolunu İhya (Öneri)

Devamı...
64x64

Açık Hava Müzesi (Öneri)

Devamı...

MİLLİ MÜCADELEDE CEPHE GERİSİ PROJESİ

4. PROJE: 01/01/2019 - 01/01/2020 UYGULANDI

Milli Mücadelede Cephe Gerisi ve İstiklal Yolu Gençlik Sempozyumu

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

İSTİKLAL YOLUNA VEFA PROJESİ

3.PROJE: 02/07/2018 - 30/06/2019 UYGULANDI

SİZİN DE AİLENİZ MİLLİ MÜCADELEYE KATILMIŞTI

Yaşanmış Hatıralar,Kurgu Hikayeler, Şiir Yarışması

İstiklal Yolu Belgeleri Arşivi oluşturulması

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

GENÇLİK İSTİKLAL YOLUNDA PROJESİ

2. PROJE: 17/04/2017 - 17/12/2017  UYGULANDI

Proje süreci,proje kronolojisi,ŞartnameDuyurular,Fotoğraflar,Sergi Galerileri,Katalog

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

 • Türkiye Cumhuriyeti böyle kuruldu
 • NTV İstiklal Yolu Belgeseli
 • Karinca Ordusu Istiklal Yolunda
 • İstiklal Yolu Dernek Başkanı İsmail Çam TRT AVAZ yayını

Website Bilgi

 • Eylül 2011-Eylül 2012 tarihlerinde oluşturulmuştur.
 • Ekim 2012 tarihinde yayıma başlamıştır.
 • Eylül 2018 tarihinde yenileme ve kapsamlı güncelleme yapılmıştır.
 • Gerektikçe güncelleme yapılmaktadır.

Site İstatistikleri

Online: 178
Bugün Ziyaret: 825
Dün Ziyaret: 807
Toplam Ziyaret: 251179