İstiklal Yolu Güzergahı

Web sitemizin içeriği Milli Mücadele dönemi ve cephe gerisi konuları ile sınırlıdır. Bir kitaplık kadar zengin içerikte, akademik bilgi tabanlı, dinamik paylaşım sitesidir. Derneğimizin yürüttüğü projelerin çıktıları olan eserlerin telif hakkı Derneğimize aittir. Web sitemizde yayınlanan yazı ve görseller kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

www.istiklalyolu.com web sayfamızın, un satışı yapan "istiklalyolu.com.tr" web sayfası ile ilişkisi yoktur.

Site Hakkında

Site Hakkında

SİTE HAKKINDA
AMAÇ
HEDEF
İLKELER
ÇAĞRI
 TARİHÇE VE YÖNETİM
====================================================
AMAÇ
Millî Mücadelenin efsane cephe gerisi (lojistik) yolu “İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Kalecik, Ankara” hattı; işlevleri, mucizeleri ve kahramanlıkları ile Millî Mücadelenin Ana Yolu/İstiklal Yolu olmayı hak etmiştir. Ancak İstiklal Yolu, savaş sonrası Millî Mücadeleyi anma etkinliklerinde hak ettiği ilgiyi ve vefayı görmediği gibi giderek tarihin karanlıklarına itilmekte ve unutulmaktadır.
Cephe gerisi hakkındaki her türlü dokümanın yetersiz, çok eski tarihli, mevcutlarının tükenmiş olması ve yeni dokümanların üretilmemesi gibi olumsuzluklar; cephe gerisinin tarihi gerçekleriyle öğrenilmesine, vefa gösterilmesine, takdir-teşekkür edilmesine engel olmaktadır.
www.istiklalyolu.com, İstiklal Yolunun hak ettiği farkındalığa,  vefa, tanıtımına,  katkıda bulunabilmek ve cephe gerisini öğrenmek isteyen araştırmacı ve öğrencilerin ihtiyacı olan akademik bilgi tabanını, oluşturmak ve paylaşmak temel amacıyla kurulmuştur. 
Alt amaçlar ise şunlardır:

 • Okuyucuların katılımını sağlayarak İstiklal Yolu hakkında, bilgi havuzunu  ve paylaşımı zenginleştirmek
 • İstiklal Yolu hakkındaki çok az olan bilgileri zenginleştirmek için, özellikle tarihçi akademisyenlerin, araştırmacıların vb dikkatini çekmek.
 • Millî Mücadelenin sadece cephede değil,  cephe gerisinde (vatan toprağının her karışında) AİLECE yapıldığına dikkat çekmek/hatırlatmak. 
 • İstiklal Yolu hattı üzerinde bulunan bütün noktaların farkındalığını ve vefa göstermelerini sağlamak.
 • İstiklal Yoluna ilgi duyanların gönüllü olması  (taşın altına ellerini sokması) için fırsat oluşturmak.
 • Ülkemizin son günlerde ihtiyaç duyduğu vatan sevgisi ve karşılıksız millî dayanışmanın,  İstiklal Yolunda karıncı ordusuyla ölümüne gerçekleştirildiğini hatırlatarak ibret alınması için dikkat çekmek; vefa borcumuzu ödemek,
 • İstiklal Yolunun millî düzeyde, tarih ve doğa yürüyüşü turizmine açması için gereken alt yapı tekliflerinde bulunmak.
 
HEDEF
 
 
 • İstiklal yolu temel bilgilerinin ( eğitim materyallerinin), İlk Öğretimden Üniversiteye kadar her seviyedeki ders ve çalışma kitaplarında hak ettiği biçimde vurgulanarak yer alması için gündem oluşturmak.
 • İstiklal Yolu illerinde resmi İstiklal Yolu komiteleri, İstiklal Yolu platformu ve sivil toplum kuruluşlarının kurulmasını için gündem oluşturmak.
 
 • Öğrenciler ve yetişkinler için  (Çanakkale turları gibi) İstiklal Yolu turlarının yapılması için farkındalık sağlamak ve gündem oluşturmak.
 
 • İstiklal Yolu güzergâhı ve noktalarında, turizm için gereken her türlü alt yapının oluşturulması için farkındalık sağlamak ve gündem oluşturmak.
 •  Kastamonu ve Çankırı’nın farklı tarihlerde yaptıkları istiklal yolu yürüyüşlerini birleştirmelerini ve Ankara’nın da katılmasını ( üçlü bir organizasyonla İnebolu’dan başlayıp Ankara’da bitirilmesini) için gündem oluşturmak.
 
 • İstiklal Yolu Yürüyüşüne ( Afyon Kocatepe Üniversitesi örneği gibi) Türkiye’deki bütün üniversite temsilcilerinin katılmaları için gündem oluşturmak.
 • İstiklal Yolu’na, TV, sinema, İnternet, tiyatro;  gazete, dergi, vb iletişim araçlarında yer verilmesine ve destanın yazılması, bestelenmesi ve bir klip haline getirilmesi ihtiyacına dikkat çekmek. 
 • İstiklal Yolundaki üniversitelerinin kendi aralarında çeşitli bilimsel araştırma, spor, folklor, vb etkinlikler düzenlemesini için dikkat çekmek.
 • İstiklal Yolundaki Üniversitelerin, (resim, heykel, müzik vb. gibi)  sanat çalışmalarını ve lisans, yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin konularını İstiklal Yoluna yönlendirmeleri için dikkat çekmek.
 • Tarihçi akademisyenlerin ve araştırmacıların istiklal Yolu hakkında kaynak eserler üretmeleri için dikkat çekmek.
 •  İstiklal Yolu illerinin kendi aralarında, İstiklal Yolu konulu resim, heykel, fotoğraf, el sanatları sergileri; vb etkinlikler yapmaları için dikkat çekmek.
 • İstiklal Yolunda yeni kurulacak bir üniversiteye İstiklal Yolu isminin verilmesini veya mevcut üniversitelerin birisinin isminin İstiklal Yolu Üniversitesi olarak değiştirilmesini teklif etmek.
 
İLKELER
 
 • www.istiklalyolu.com,  “ İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneğinin” sorumluluğunda ve yönetimindedir. Bağımsızdır. Hiç kimsenin veya kurumun kontrolünde veya telkininde değildir
 • Kapsamı, İçeriği ve bilgi tabanı “ Milli Mücadelede  Cephe Gerisi” ile sınırlıdır.
 • İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Kalecik, Ankara hattı, örümcek ağı gibi lojistik yollar içinde işlevlerinin çeşitliliği ve önemi sebebiyle cephe gerisinin ana yolu  ve “ İstiklal Yolu” adıyla cephe gerisini temsilen sembol ismi olmuştur. “İstiklal Yolu” Milli Mücadelede  cephe gerisinin tamamını ifade etmektedir.  
 • İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Kalecik, Ankara hattı, cephe gerisinde örümcek ağı gibi lojistik yollar içinde genel olarak güzergahı otantik haliyle günümüze kadar kalabilen ve tescil edilmiş millî bir yoldur. Milli Mücadelede Cephe Gerisi hakkında yapılacak sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlerin  ortam olarak yeri tescil edilmiş “İstiklal Yolu”dur.
 • 2014 yılında kurulan “İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği”
İstiklal Yolunun/Cephe gerisinin tamamını temsil içinkurulmuş bir dernektir. Kurucularının Çankırı’da ikamet etmesi sebebiyle Dernek merkezi Çankırı’dadır.  Çankırı’ya ait bir dernek değildir. Dernek Tüzüğünde şube ve temsilcilik açma hükümleri bulunmaktadır. Başvuru olursa bu hükümler memnuniyetle uygulanacaktır.
 
 • Web sayfamız olumlu katkıda bulunmak isteyen herkese açıktır. Gönderilen bilgiler (kaynakları, güvenirliği vb ) incelendikten sonra yeterli bulunanlar yayınlanacaktır. Yayınlanan bilgi ve belgelerden gönderen/sahibi sorumludur. Gönderilen bilgi ve belgeler iade edilmez.
ÇAĞRI
 
Sitenin amaçlarının, hedeflerinin ve ilkelerinin gerçekleşmesi, siz değerli okuyucuların destekleriyle mümkün olacaktır; içeriği zenginleşecektir. Okuyucularımızdan beklentilerimiz ve çağrılarımız şunlardır:
 • Sitemizde olmayan, yayınlanmış kitap, dergi, gazete; fotoğraf, resim; harita, kroki; hikâye, hatıra; şiir, mani, türkü,  v.b kopyalarını veya kaynak isimlerini sitemize gönderiniz.
 • Yayımlanmamış ÖZEL araştırma, fotoğraf, resim, mektup, hatıra, hikâye; harita, kroki; şiir, mani, türkü vb. kopyalarını sitemize gönderiniz.
 • Yayımlanmamış arşiv bilgilerini, Tekâlifi Millîye Kanunu makbuz, tutanak  vb dokümanların kopyalarını sitemize gönderiniz.
 • Hikâye, şiir; grafik tasarımı resim, şekil; rölyef, yağlı boya ve kara kalem resim; vb gibi özel çalışmalarınızın kopyalarını paylaşmak için sitemize gönderiniz.
 • Grafik tasarımı resim, yağlı boya resim ve kara kalem resim; rölyef,  şekil vb gibi özel yeteneklerinizle sitemizin zenginleşmesi için katkıda bulununuz.
 • İstiklal Yolu güzergâhı ve noktaları ile ilgili eski ve yeni bilgilerinizi, paylaşmak için sitemize gönderiniz.
 
 • Hayırsever bir işadamı ve/veya resmi, özel bir kurumun yetkili yöneticisi iseniz,  istiklal yolunun kaybolmuş bir noktasını restore etmek için gönüllü sponsor olunuz ve bu kararınızı (başkalarını teşvik için) sitemizde duyurunuz.
 • Hayırsever bir işadamı ve/veya resmi, özel bir kurumun yetkili yöneticisi iseniz,  istiklal yolu etkinlikleri için gönüllü sponsor olunuz ve bu kararınızı (başkalarını teşvik için) sitemizde duyurunuz.
 
 • Hayırsever bir işadamı ve/veya resmi, özel bir kurumun yetkili yöneticisi iseniz,  Derneğimize bağış yaparak, Derneğimizin amaçlarını daha çok gerçekleştirmesine katkıda bulunabilirsiniz. 
 • İstiklal Yolu etkinliklerine katılınız ve katılmaları için çevrenizi teşvik ediniz.
 • Sitemizin amaçlarının, hedeflerinin ve ilkelerinin gerçekleşmesi için gönüllü olarak elinizi taşın altına sokunuz ve/veya çevrenizde yapabilecekleri teşvik ediniz.
 
SİTE TARİHÇESİ VE YÖNETİMİ
 
            www.istiklalyolu.com sitesi İsmail Çam’ın (*)  İstiklal Yolu hakkındaki kişisel çalışmalarının bir ürünüdür.  Şöyle ki;
İsmail Çam, İstiklal Yolunun ortasında ve stratejik olarak  önemli olan Ilgaz’da doğdu (1955). 1975 yılına kadar Ilgaz ve Çankırı’da  terk edilmeyen İstiklal Yolu güzergâhını kullandı, Derbent Jandarma Karakolu, Kale Hanı, Üçoluk Jandarma Karakolu gibi tarihi noktaları yıkılmadan gördü. Ilgaz’da anlatılan İstiklal Yolu hikâyelerini dinledi. “Ilgaz Derbent Şehitleri Olayını” akademik olarak araştıran ve piyes olarak sahneye koyan ( Yayımlanmamış kitap haline getiren)  akrabası öğretmen İhsan Yılmazla (**) istişarelerde bulundu ve olayı detaylı öğrenme fırsatı buldu.
Milli Mücadeleyi anma etkinlilerinde hakettikleri ve destansı zafere ortak oldukları halde, cephe gerisinden; İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Kalecik, Ankara hattından/ İstiklal Yolundan bahsedilmemesi ve konuyla ilgili dokümanların  yetersiz, çok eski tarihli, mevcudunun tükenmiş  olması/ ulaşılamaması yenilerinin üretilmemesi  üzerine İsmail Çam, İstiklal Yoluna farkındalık sağlamak ve tanıtmak için  kişisel olarak elini taşın altına soktu.
İsmail Çam’ın 2002 yılından itibaren aktif olarak yaptığı İstiklal Yolu çalışmaları şunlardır:
 1. Mahalli basında (yazılı ve sözlü)  İstiklal Yolunun farkındalığının oluşması için köşe yazıları yazdı.
 2. 2003 yılında yayımladığı “ Leyleklerle Bulutların sevdası” manzum masal kitabında “Bu Yol” bölümü oluşturdu ve farkındalık sağlamaya çalıştı.
 3. 2007 yılında kurulan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne teklifi üzerine, 2008 yılında Çankırı’da ilk defa Çankırı Karatekin Üniversitesi organizasyonu ile istiklal Yolu Yürüyüşü başlatıldı ve geleneksel hale geldi.
 4. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne teklifi üzerine, 2010 yılında Cumhuriyet tarihinde ilk defa “Milli Mücadelede istiklal Yolu ve Çankırı sempozyumu” yapıldı.
 
İstiklal Yolu hakkında araştırma ve etkinlikleri bulunan İsmail Çam’ın bilgi birikimlerinin çoğalması üzerine, paylaşılmasını sağlamak amacıyla ( internet sitesi yapım yeteneği olan) yeğeni Ayşegül Özbey ve eşi Murat Özbey (***) istiklal Yolu hakkında bir internet sitesi yapmaları için  öneride bulundular.  Öneriyi çok beğenen  ve memnun olan  İsmail Çam  web sayfa tasarımını ve içerik gereken bilgileri hazırladı ve yeğenlerine verdi.  www.istiklalyolu.com adı verilen  web sayfasının yapımı ve deneme yayını Eylül 2011 yılında başladı ve bir yıl da Eylül 2012 yılında sona erdi.
Böylece  www.istiklalyolu.com internet sitesi kurulmuş ve kişisel olarak yayına başlamış oldu. İçerik olarak güncellemesini ve yönetimini İsmail Çam, teknik olarak ise Ayşegül ve Murat Özbey yaptı.
26.3. 2014 tarihinde kurucu başkanlığını İsmail Çam’ın 7 arkadaşı ile  yaptığı “İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençliği Derneğinin  kurulmasından sonra   www.istiklalyolu.com web sayfası Derneğe devredilmiştir.
www.istiklalyolu.com bir magazin sitesi olmaması ve akademik bir paylaşım sitesi olmasına/ sadece araştırmacılara hitap etmesine rağmen her gün ziyaret edilen, beğenilen ilgi duyulan bir site olmuştur.
www.istiklalyolu.com.  Sadece Türkiye değil yurt dışında % 40 oranında  izlenen bir site olmuştur.
 
 (*) İSMAİL ÇAM
 
İsmail Çam 1955 yılında, istiklal Yolunun ortasındaki Ilgaz/Çankırı’da doğdu. İlkokulu (1967) ve ortaokulu (1970) Ilgaz’da, EML (1973), Yüksek Teknik Öğretmen Okulu (1977) ve Yüksek Lisansını (1987) Ankara’da bitirdi.  Iğdır (1977-1980) ve Çankırı Endüstri Meslek Liselerinde(1980-1981)  çalıştı. 1981 yılından beri Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksek Okulunda Makine Programı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. ÇMYO, 2007 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlanmıştır. ÇMYO’da Müdür Yardımcılığı, Teknik Programlar Bölümü Başkanlığı, Makine programı Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuş halen makine atölyesi sorumlusudur. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
 
Mesleki Çalışmaları
1987 yılında YÖK DB MYO Projesince İngiltere’de 3 ay teknik eğitim yaptı.
A.Ü.Meslek Yüksek Okulunda görev yaparken Atölye İmalat İşlemleri-1 (1997), Atölye İmalat İşlemleri -2 (1998); Bilgisayar Destekli (CNC) Torna Tezgâhlarının Programlanması (1999), Bilgisayar Destekli (CNC) freze Tezgâhlarının Programlanması (2000), Makine Sektöründe İş Güvenliği (2001);  MYO meslek kitaplarını yayınladı.
 
 1986 yılında “Ankara Makine Sanayi Sektöründe iş kazalarının Analizi ve iş Güvenliği Meslek Elamanlarının Nitelikleri” isimli bir Yüksek Lisans tezi hazırlayan İsmail Çam, İş Güvenliği hakkında 4–10 Mayıs İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği haftalarında 1987-1988 ve 1989 yıllarında Çankırı’da konferanslar verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1991 yılında açtığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği inceleme ve araştırma yarışmasında “Türkiye’deki İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Problemlerinin Çözümünde İş Güvenliği Eğitiminin Önemi Üzerine Bir Araştırma” isimli araştırması ile Türkiye ikincisi oldu ve ödül aldı. Bu araştırması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İnceleme ve Araştırma yarışmasında ( 1991–1992) ödül alan eserler kitabının (1993 yılı 50 numaralı yayını) 25-48 sayfalarında yayınlandı. 
Sağlık Problemi
İsmail Çam 1994 yılı sonunda ciddi bir sağlık problemi (ameliyat) geçirdi; bir yıl işinden uzak kaldığı gibi 5 yıl sosyal aktivitelerde bulunamadı. Ankara’ya giderek yaptığı kariyer çalışmalarını da bitirmek zorunda kaldı.
Kültür Çalışmaları
İsmail Çam, İlk kitabı “Leyleklerle Bulutların Savaşı”nı 1975 yılında Üniversite öğrencisiyken yayınladı. İlk kitabı “Leyleklerle Bulutların Savaşı”nı oldukça geliştirerek “Leyleklerle Bulutların Sevdası” ismiyle 2003 yılında yayınladı.
Ankara Üniversitesi ÇMYO’nun yayına hazırladığı (2004), “ Çankırı Yöresi Yemek Kültürü” kitabının  “ Unutulmaya Yüz Tutmuş Yemeklerin Komisyonu”nda görev aldı. Yaptığı araştırmalar sonucunda unutulmaya yüz tutmuş Ilgaz yemekleriyle ilgili 20 tarif yazdı. Çankırı Belediyesi bu kitabı 2005 yılında bastırdı (Çankırı Belediyesi Eğitim ve Kültür Müdürlüğü yayın No: VII)
Çankırı Karatekin Gazetesinde “Ilgaz dağı Kültür Turizm festivali” hakkında köşe yazıları yazmaya başladı (2002).
 
Çankırı Üniversitesi Kuruluş Çalışmaları
2003 yılında  Çankırı Üniversitesi kurulma çalışmalarına gönüllü olarak katıldı.  “Çankırı Üniversitesinin Çeşitli Boyutları ile Alt yapısı” isimli lisansüstü tezi niteliğinde özel bir araştırma yaptı. Bu araştırama, 16-30/12/2003 tarihlerinde Çankırı’nın mahalli gazetelerinden Karatekin’de 13 bölüm halinde yayımlandı.Ayrıca araştırmanın tamamı (2004 yılı içinde) Çankırı’nın Sesi sanal gazetesinde (www.cankirininsesi.com),  , (www.ilgaz18.com), (www.cansaati.org) sitelerinde ve “yaran meclisi” e posta grubunda yayınlandı. Araştırmanın kamuoyundaki olumlu tepkileri üzerine İsmail Çam’ın koordinatörlüğünde Çankırı Gazeteciler Cemiyeti ve Ilgazlılar Yardımlaşma ve Dayanışma derneğinin oluşturduğu “ Çankırı Üniversitesi Platformu Kuruldu”. Platform “Çankırı’ya Üniversite istiyoruz” sloganıyla 100.000 imza kampanyası başlattı ve 7 ayda hedefine ulaşarak sadece Çankırı’da değil Türkiye’deki Çankırılılar arasında gündem oluşturdu,   Platform ayrıca 29 Nisan 2004 tarihinde “Yeteri Kadar Konuşuldu, Sıra Eylemde” forumunu yaptı;  Forum açılışı İsmail Çam’ın “ Çankırı Üniversitesi Talebinin 18 Gerekçesini” okuması ile başladı. İmza kampanyası ve forum,  mahalli ve merkezi, siyasileri ve bürokratları harekete geçirdi. Çoğunluğu Çankırı’ya üniversite kurulana kadar olmak üzere, mahalli yazılı, sözlü ve sanal basında yaklaşık 50 yazı yazdı. 
 
Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneğini kurdu
            İsmail Çam 9 arkadaşı ile birlikte, Çankırı’da eksikliği hissedilen ( kurucu başkanlığını yaptığı) Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneğini “ÇAYASAD”  kurdu (2004);  ilk dönem başkanlığını yaptı (2005). ÇAYASAD, etkinlikleriyle halkın beğenisini kazanmış, önemli bir boşluğu doldurmuş ve kurumsallaşarak büyümeye devam etmektedir.
 
            İstiklal Yolu Çalışmaları
Milli Mücadelede hakkettikleri ve destansı zafere ortak oldukları halde, cephe gerisinden; İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Kalecik, Ankara hattından, Milli Mücadeleyi anma etkinlilerinde ve çeşitli dokümanlarda bahsedilmemesi, tarihi gerçekleriyle tarihin karanlarında  fiziki olarak da kaybolmaya başlaması üzerine,  İstiklal Yoluna farkındalık sağlamak ve tanıtmak için  kişisel olarak elini taşın altına soktu.
İsmail Çam’ın 2002 yılından itibaren aktif olarak yaptığı İstiklal Yolu çalışmaları şunlardır:
 1. Mahalli (Yazılı ve sözlü) basında İstiklal Yolunun farkındalığının oluşması için köşe yazıları yazdı
 2. 2003 yılında yayımladığı “ Leyleklerle Bulutların sevdası” manzum masal kitabında “Bu Yol” bölümünü oluşturdu ve  farkındalık sağlamaya çalıştı.
 3. 2007 yılında kurulan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne teklifi üzerine, 2008 yılında Çankırı’da ilk defa Çankırı Karatekin Üniversitesi organizasyonu ile istiklal Yolu Yürüyüşü başlatıldı ve geleneksel hale geldi.
 4. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne teklifi üzerine, 2010 yılında Cumhuriyet tarihinde ilk defa “Milli Mücadelede istiklal Yolu ve Çankırı sempozyumu” yapıldı.
 1.  2012 yılında kişisel olarak akademik bir bilgi tabanı oluşturmak ve paylaşmak amacıyla www.istiklalyolu.com sitesini hazırladı,  kuruluşundan sonra Derneğe devretti.
 2. 2013 yılında Çankırı Valiliğine teklifi üzerine, Ilgaz -Çankırı arasında kalan 33 km  tarihî İstiklal Yolu güzergâhı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tarihi SİT olarak tescil edildi.
 3. 2013 yılında tescil edilen İstiklal Yolu güzergâhının tarihi ve doğal dokuya göre 33 km işaretlenmesi için özel proje hazırladı. Çankırı Valiliğinin finanse ettiği projenin koordinatörlüğünü yaptı. Emprenye ahşap malzemelerden otantik görünümlü İstiklal Yolu kapıları, bilgi ve yön levhaları üretildi ve montajı yapıldı.
 4. İsmail Çam’ın kurucu başkanlığında,   26.3.2014 tarihinde ÇAKÜ’nün  bazı öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından Türkiye’de ilk defa İstiklal Yolu adında bir STK “İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği Kuruldu
 5. 25.7.2016 tarihinde İstiklal Yoluyla ilgilenmeye başlayan Orman ve Su Bakanlığına İstiklal Yolu hakkında çok kapsamlı bir rapor verdi.   Orman ve Su Bakanlığının, İstiklal Yolunu ihya etmek için yaptığı etüt ve Proje çalışmalarına talep edildikçe rehber ve danışman olarak katılmaktadır.
 6. İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneğinin 1.projesi Karınca Ordusu İstiklal Yolunda projesi kapsamında yapılan 40 konferansın konuşmacılığını,  koordinatör Tunç Boranla paylaştı.
 7. 2017 yılında İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği tarafından hazırlanan Kültür Turizm Bakanlığınca GENÇDES 2018-1 kapsamında yürütülen “ Gençlik İstiklal Yolunda Projesinin” koordinatörlüğünü yaptı.
 8.  2018 yılında İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği tarafından hazırlanan İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesince 2018-1 kapsamında yürütülen “ “İstiklal Yoluna Vefa Projesinin ” koordinatörlüğünü yapmaktadır.
           
(**) İHSAN YILMAZ
İhsan Yılmaz, Ilgaz Güney köyünde doğdu (1933). Hasanoğlan İlk Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu (955). Ilgaz Dumlupınar, Gaziler köylerinde ve Ilgaz merkez Yavuz Sultan Selim ilkokul öğretmenliği yaptı. Mahalli gazetelerde eğitim ve çevre ile ilgili yazılar yazdı. Ilgaz Dağındaki Derbent şehitler Anıtının yapılmasına sebep olan şehit 5 jandarma hakkında özel bir araştırma yaptı (1985). Araştırma bulguları onu piyes yazmaya itti ve ve üç perdelik “Ilgaz Derbent Şehitleri” isimli bir piyes yazdı (3. perdeyi İsmail Çam’ın teklifi üzerine kaleme aldı). Piyes ard arda üç yıl süreyle sahnelendi. Çok büyük ilgi gördü ve Çankırı Valiliği ile Ilgaz Kaymakamlığı tarafından ödüllendirildi. 1985 yılında Çankırı yılın öğretmeni seçildi. 1988 yılında Anadolu Üniversitesi, ön lisans programını bitirdi.1989 yılında emekli oldu. Evli ve 5 çocuk babası olan İhsan Yılmaz 2001 yılında vefat etti.
Kıymetli eseri bastırılamadı ama,  20-21-22 Temmuz 2000 yılında Yapılan 1. Ilgaz Dağı Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerinde Ilgaz’da yeniden sahnelendi. ÇKÜ MYO Türk Dili Okutmanı Yasemin Alper,   21-23 Ekim 2010 tarihinde yapılan “Millî Mücadelede Çankırı ve İstiklal Yolu” sempozyumunda bu değerli eseri  “  Millî ve Belgesel Bir Piyes:’İstiklal Yolunda Ilgaz Derbent Şehitleri’”  başlığıyla edebiyatımıza yansımalarını irdeleyen bir tebliğ sundu.
 Ciddi bir araştırmanın ürünü olan belgesel piyesin tam metni eşi ve çocuklarının izniyle sitemizde yayınlanmaktadır.
 
(***) Ayşegül  Özbey ve Murat Özbey
                Ayşegül ve Murat Özbey, İstiklal Yolu hakkında araştırma ve etkinlikleri bulunan İsmail Çam’ın bilgi birikimlerinin paylaşılmasını sağlamak amacıyla bu sitenin yapımını ve masraflarını ve üstlenmişler ve (dayıları) İsmail Çam’a hediye etmişlerdir.
 İsmail Çam bu anlamlı ve nazik davranışlarından dolayı Ayşegül ve Murat Özbey’e TEŞEKKÜR eder.
          ( Ayşegül, İsmail Çam’ın yeğenleri Şerife ve Nurettin Yavan’ın kızıdır; Murat Özbey’le evlidir; Ela  ve Emir   isminde iki çocukları vardır; Aydın Didim’de ikamet etmektedirler)
           
 
  

Menu
64x64

Dernek Hakkında

Devamı...
64x64

Site Hakkında

Devamı...

MİLLİ MÜCADELEDE CEPHE GERİSİ PROJESİ

4. PROJE: 01/01/2019 - 01/01/2020 UYGULANDI

Milli Mücadelede Cephe Gerisi ve İstiklal Yolu Gençlik Sempozyumu

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

İSTİKLAL YOLUNA VEFA PROJESİ

3.PROJE: 02/07/2018 - 30/06/2019 UYGULANDI

SİZİN DE AİLENİZ MİLLİ MÜCADELEYE KATILMIŞTI

Yaşanmış Hatıralar,Kurgu Hikayeler, Şiir Yarışması

İstiklal Yolu Belgeleri Arşivi oluşturulması

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

GENÇLİK İSTİKLAL YOLUNDA PROJESİ

2. PROJE: 17/04/2017 - 17/12/2017  UYGULANDI

Proje süreci,proje kronolojisi,ŞartnameDuyurular,Fotoğraflar,Sergi Galerileri,Katalog

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

 • Türkiye Cumhuriyeti böyle kuruldu
 • NTV İstiklal Yolu Belgeseli
 • Karinca Ordusu Istiklal Yolunda
 • İstiklal Yolu Dernek Başkanı İsmail Çam TRT AVAZ yayını

Website Bilgi

 • Eylül 2011-Eylül 2012 tarihlerinde oluşturulmuştur.
 • Ekim 2012 tarihinde yayıma başlamıştır.
 • Eylül 2018 tarihinde yenileme ve kapsamlı güncelleme yapılmıştır.
 • Gerektikçe güncelleme yapılmaktadır.

Site İstatistikleri

Online: 2
Bugün Ziyaret: 58
Dün Ziyaret: 100
Toplam Ziyaret: 254656