İstiklal Yolu Güzergahı

Web sitemizin içeriği Milli Mücadele dönemi ve cephe gerisi konuları ile sınırlıdır. Bir kitaplık kadar zengin içerikte, akademik bilgi tabanlı, dinamik paylaşım sitesidir. Derneğimizin yürüttüğü projelerin çıktıları olan eserlerin telif hakkı Derneğimize aittir. Web sitemizde yayınlanan yazı ve görseller kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

www.istiklalyolu.com web sayfamızın, un satışı yapan "istiklalyolu.com.tr" web sayfası ile ilişkisi yoktur.

DERNEĞİMİZ İSTİKLAL YOLUNA 8 YENİ ESER KAZANDIRDI

Haberler

DERNEĞİMİZ İSTİKLAL YOLUNA 8 YENİ ESER KAZANDIRDI

İSTİKLAL YOLU EĞİTİM KÜLTÜR TURİZM VE GENÇLİK DERNEĞİ YAYINLARI 
Milli Mücadelede Cephe gerisi hakkındaki her türlü dokümanın yetersiz ve eski tarihli (en yenisi 1950-1970’ li yıllara ait) olması, mevcutlarının tükenmeye yüz tutması gibi olumsuzluklar; cephe gerisinin tarihi gerçekleriyle öğrenilmesine, vefa gösterilmesine engel olmaktadır. 
2014 yılında kurulan İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği, kendi çapında bu olumsuzlukları azaltmak amacıyla sistemli olarak bir dizi faaliyet yürütmektedir. Türkiye’de ilk defa İstiklal Yolu hakkında akademik bilgi tabanlı ve paylayışım web sitesi    www.istiklalyolu.com  hazırlanmış olup yayın hayatını dinamik olarak sürdürmektedir. İnternet ortamında Türkiye’de ve Dünyada farkındalık sağlamıştır.
İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği,  İstiklal Yolu hakkında, hazırladığı çeşitli projeleri, hibe proje desteği veren kurumlara sunmuştur. Uygun görülen ve finanse edilen projeleri başarıyla yürütmüş, İstiklal Yolu hakkında yeni eserler üretmiş ve üretmeye de devam etmektedir.  
2014 Yılında kurulan İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği, Kuruluşundan itibaren her yıl bir proje yürütmüş; 2019 yılında ise iki proje birden yürüterek bir rekora imza atmıştır.  Sağladığı hibe finanslarıyla İstiklal Yolu hakkında, özellikle eksikliği olan alanlarda toplam 8 yeni eser kazandırmıştır.
Derneğimiz hazırladığı eserlerin dağıtımını öncelikle,   demirbaş olması,   uzun süreli olarak çok sayıda okuyucuya ulaşması için il-ilçe Halk kütüphanelerine ve İlkokul, Ortaokul, Lise, Üniversite kütüphanelerine yapmaktadır. 
Kitapların PDF kopyaları Belgesel filmin videosu Derneğimizin web sitesi www.istiklalyolu.com. da yayınlanmaktadır. 
     Ayrıca Derneğimizin stoklarında kalan kitaplar, isteyen araştırmacılara elden verilmekte veya posta/kargo ile gönderilmektedir. 
Derneğimizin yürüttüğü projeler kapsamında hazırlanan eserlerin baskıları,  protokol gereği para ile satılmamaktadır. 
Derneğimizin kendi imkânları ile basımı yapılan kitaplar da Derneğimizin ticari faaliyeti olmadığı için para ile satılmamaktadır. Ancak aidat ve bağıştan başka geliri olmayan Derneğimizin yayın faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeni bağışlara ihtiyacı vardır. Bu sebeple stoklarımızda kalan Kitaplar, kargo alıcı ödemesi ile gönderilir. Ayrıca bağış yaparak istek yapanlara öncelik verilecektir. Bağış miktarı serbest olup kitap adetine göre takdir edilmelidir. Bir kişiye aynı kitaptan birden fazla verilmez.
Kitap isteme adresi: istiklal Yoludernegi@gmail.com
 

KARINCA ORDUSU İSTİKLAL YOLU’NDA BELGESEL FİLİM. 
B u Belgesel Filim, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı PROSEDES (Proje Destek Sistemi,   2015-M063 kapsamında finanse edilen İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm Derneği tarafından 14.9.2014-14.9.2015 tarihlerinde Yürütülen “ KARINCA ORDUSU İSTİKLAL YOLUNDA” proje faaliyetleri gereği hazırlanmıştır. 
 Belgesel Filimi, İstiklal Yolu hattında Kastamonu ve Çankırı noktalarında canlandırmalı sahnelerle yapılmıştır. Belgesel çekiminde 60 amatör sanatçı rol almıştır. 
Belgesel HD kalitesinde olan belgeselin süresi 40 dakika. 
Belgesel Derneğimizin www.istiklalyolu.com web sayfasında 15.9.2015 tarihinden beri 
Senaryo: Tunç Boran yayınlanmaktadır. 
Proje Koordinatörü: Tunç Boran     
Yönetmen: Tunç Boran
Belgesel Derneğimizin www.istiklalyolu.com web sayfasında 15.9.2015 tarihinden beri yayınlanmaktadır. 

 Belgeseli izlemek için tıklayınız 
 
İSTİKLAL YOLU /ÇİZGİ ROMAN.  
B u kitap T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı PROSEDES (Proje Destek Sistemi   2015-M063 kapsamında finanse edilen İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm Derneği tarafından   14.9.2014-14.9.2015 tarihlerinde Yürütülen “ KARINCA ORDUSU İSTİKLAL YOLUNDA” proje faaliyetleri gereği hazırlanmıştır. 
İstiklal Yolu Çizgi romanı, şimdiye kadar İstiklal Yolu hakkında yapılan yayınların içinde  ilk  olmuştur.
(Ebat 16X 23  cm 100 sayfa,  2016) 
Proje Koordinatörü: Tunç Boran
Yazan: Tunç Boran 
Çizen: Rasim Sarıkaya/ Fatih Okta 
Dizgi ve Kapak Tasarımı: Rasim Sarıkaya
Dağıtım: 
İstiklal Yolunda Çizgi Romanı”   Çankırı, Kastamonu ve Ankara’da İl-ilçe Halk ve  Üniversite kütüphanelerine; Çankırı ve Kastamonu il sınırları içindeki bütün ilkokul, Ortaokul ve Lise kütüphanelerine  dağıtılmıştır. 
Kitabın PDF kopyası için tıklayınız 

 
 İSTİKLAL YOLU GÖRSEL SANATLAR YARIŞMASI KATALOĞU 
B u kitap T.C. Kültür Turizm Bakanlığı GENÇDES   2017-1 kapsamında finanse edilen İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm Derneği tarafından 17 Nisan 2017-17 Aralık 2017  tarihlerinde Yürütülen “Gençlik İstiklal Yolunda  Projesi” faaliyetleri gereği hazırlanmıştır. 
Türkiye kapsamında 14 -29 yaş grubuna  yönelik, online sistemle, ödüllü,   İstiklal Yolu Görsel Sanatlar Yarışması  düzenlenmiştir  ( 10 Temmuz 2017- 27 Ekim 2017). 
İstiklal Yolu Görsel Sanatlar Yarışmasına (Resim :53 + Seramik :26 +Heykel/Rölyef:14 +Afiş: 66 +Fotoğraf:29 =)  190 eser başvurusu yapılmıştır.  
Başvurusu yapılan eserlerin bir ay süreyle iki aşamada incelenmesinden sonra, Jüri tarafından ödül alan  36 eser ve sergilemeye  değer bulunan 38 eser Çankırı’da( 29 Kasım -3 Aralık 2017) Kastamonu’da ( 5-9 Aralık 2017)  Ankara’da ( 12-19 Aralık 2017) sergilendikten sonra ,  fotoğrafları   Katalogda  yayınlanmıştır.
(Ebat 22x 21 Cm  104 sayfa  2017) 
Proje Koordinatörü : İsmail Çam 
Katalog Tasarım: Rasim Sarıkaya
Dağıtım: 
“İstiklal Yolu Görsel Sanatlar Yarışması Kataloğu ”   Çankırı ve Kastamonu il sınırları içindeki bütün ilkokul, Ortaokul,  Lise, Üniversite, İl  ve ilçe  Halk     kütüphanelerine  dağıtılmıştır. 
Kitabın PDF kopyası için tıklayınız 

 
İSTİKLAL YOLU’NDA YAŞANMIŞ HATIRALAR
B u kitap T.C. İçişleri Bakanlığı’nın Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Sistemi (PROSEDES)  2018-1 kapsamında finanse edilen İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm Derneği tarafından 2 Temmuz 2018-30 Haziran 2019 tarihlerinde Yürütülen “İstiklal Yoluna Vefa Projesi” faaliyetleri gereği hazırlanmıştır. 
Türkiye kapsamında 14 yaş üzerine yönelik online sistemle. Milli Mücadelede Cephe Gerisi hakkında,  ödüllü  “İstiklal Yoluna Vefa Edebiyat Yarışması düzenlenmiştir  ( 12 Ağustos 2019- 3 Mart 2020). 
Edebiyat Yarışmasının İstiklal Yolunda Yaşanmış Hatıralar bölümüne orijinal kaynaklı 16 başvuru yapılmıştır. Başvurusu yapılan eserlerin bir ay süreyle üç aşamada incelenmesinden sonra, Jüri tarafından  3 eser ödül almaya , 6 eser ise kitapta yayınlanmaya değer bulunmuştur.  
Kitap içeriğinin Birinci bölümü Yarışmaya katılan toplam 9 İstiklal Yolunda Yaşanmış Hatıra ve İkinci   bölümde  İstiklal Yolunda Yaşanmış  çeşitli kaynaklardan alıntı 14  hatıradan oluşmuştur.  
 (Ebat 16x23 Cm 136 sayfa Çankırı Haziran 2019) 
Proje Koordinatörü: İsmail Çam
Editör: Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akyol
Dağıtım: Sürmektedir
Kitabın PDF kopyası için tıklayınız 
 
İSTİKLAL YOLU’NDA KURGU HİKÂYELER. 
B u kitap T.C. İçişleri Bakanlığı’nın Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Sistemi (PROSEDES)  2018-1 kapsamında finanse edilen İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm Derneği tarafından 2 Temmuz 2018-30 Haziran 2019 tarihlerinde Yürütülen “İstiklal Yoluna Vefa Projesi faaliyetleri gereği hazırlanmıştır. 
Türkiye kapsamında 14 yaş üzerine yönelik online sistemle, Milli Mücadelede Cephe Gerisi hakkında,   ödüllü “İstiklal Yoluna Vefa Edebiyat Yarışması düzenlenmiştir  ( 12 Ağustos 2019- 3 Mart 2020). 
Edebiyat Yarışmasının İstiklal Yolunda Kurgu Hikayeler bölümüne 102 başvuru yapılmıştır. Başvurusu yapılan eserlerin bir ay süreyle üç aşamada incelenmesinden sonra, Jüri tarafından  3 eser ödül almaya 25 eser ise kitapta yayınlanmaya değer bulunmuştur.  
Kitap içeriğinin Birinci bölümü  Yarışmaya katılan toplam 28 İstiklal Yolunda Kurgu Hikâye  ve İkinci Bölümde Yarışma dışı İstiklal Yolu hakkında 3 hikayeden oluşmuştur.  
 (Ebat 16 x 23 cm 280 sayfa Çankırı Haziran 2019) 
Proje Koordinatörü: İsmail Çam
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Sarap Aslan Cobutoğlu
Dağıtım: Sürmektedir

Kitabın PDF kopyası için tıklayınız 
 İSTİKLAL YOLU ŞİİRLERİ
B u kitap T.C. İçişleri Bakanlığı’nın Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Sistemi (PROSEDES)  2018-1 kapsamında finanse edilen İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm Derneği tarafından 2 Temmuz 2018-30 Haziran 2019 tarihlerinde Yürütülen “İstiklal Yoluna Vefa Projesi faaliyetleri gereği hazırlanmıştır. 
Türkiye kapsamında 14 yaş üzerine yönelik online sistemle Milli Mücadelede Cephe Gerisi hakkında, ödüllü  “İstiklal Yoluna Vefa Edebiyat Yarışması düzenlenmiştir  ( 12 Ağustos 2019- 3 Mart 2020). 
Edebiyat Yarışmasının İstiklal Yolu  Şiirleri  bölümüne 129 başvuru yapılmıştır. Başvurusu yapılan eserlerin bir ay süreyle üç aşamada incelenmesinden sonra, Jüri tarafından  3 eser ödül almaya 13 eser ise kitapta yayınlanmaya değer bulunmuştur.  
Kitap içeriğinin Birinci bölümü  Yarışmaya katılan toplam 16 İstiklal Yolu Şiiri  ve İkinci  Antoloji Bölümde 13 şiirden  oluşmuştur.  
 (Ebat13,5x19,5   cm 280 sayfa Çankırı Haziran 2019) 
Proje Koordinatörü: İsmail Çam
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Kazım Çandır
Dağıtım: Sürmektedir

Kitabın PDF kopyası için tıklayınız 

 
MİLLİ MÜCADELEDE CEPHE GERİSİ VE İSTİKLAL YOLU GENÇLİK SEMPOZYUMU BİLDİRİLERi 
17 -20 Ekim 2019 . 
Bu kitap   T.C. Gençlik Spor Bakanlığı’nın GPDP- 2018-2 ( No:23996)   kapsamında finanse edilen İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm Derneği tarafından, Çankırı Karatekin Üniversitesi işbirliğiyle    1 Ocak 2019- 1 Ocak 2020 tarihlerinde Yürütülen “ Milli Mücadelede Cephe Gerisi “ proje faaliyetleri gereği hazırlanmıştır. 
Türkiye kapsamında 19-29 yaş grubuna yönelik online başvuru  sistemiyle “ Milli Mücadelede Cephe Gerisi ve İstiklal Yolu Gençlik Sempozyumu yapılmıştır.  
Sempozyum Bilim Kurulu (17 Haziran 2019- 1Eylül 2019) ) yapılan başvurulardan 63 bildiri özetinin ,  17 -20 Ekim 2019 tarihlerinde Çankırı Karatekin Üniversitesi  Uluyazı Kampüsünde  yapılan sempozyumda sunulmasını uygun bulmuştur (15 Eylül 2019) .   
Kitap içeriği, Sempozyumda sunulan ve bilim kurulunca uygun bulunan  42 bildiriden  oluşmuştur.  
(Ebat16 x24 cm 698 sayfa Çankırı Ocak  2020) 
Proje Koordinatörü: Yunus Emre Çakır
Editörler: Arş. Gör.  Yunus Emre Çakır
                   Arş Gör. Gözde Kalaycı 
Dağıtım: Sürmektedir
Kitabın PDF kopyası için tıklayınız 
 
KAĞNILAR GİDERDİ İSTİKLAL YOLU’NDA . 
Vadi Çiçekli’nin   2008 yılında yayınladığı. “Kağnılar Giderdi İstiklal Yolunda” şiir kitabı,  İstiklal Yolu hakkında son yıllarda yayınlanan ilk kitap oldu. Ancak “Kitabın (1000 ad)  mevcudu tükendiğinden ve yeni baskısı da yapılmadığından özellikle araştırma yapanlar ve okumak isteyenler bulamıyorlardı.  
Vadi Çiçekli,  9 Nisan 2019 tarihinde Mevcudu 1. Baskısı tükenen “Kağnılar Giderdi İstiklal Yolunda” kitabının Telif ve yayın hakkını karşılıksız ve 5 yıl süreli olarak Deneğimize bağışlamıştır.
Kağnılar Giderdi İstiklal Yolunda kitabının yapılan bağış kapsamında geliştirilmiş 2. Baskısıdır (1. Baskıdan farklıdır) . Bu kitap yürütülen projeler haricinde Derneğimizin kendi imkânları ile basımını yaptığı ilk kitaptır. 
Şair: Vadi Çiçekli 
Yayına Hazırlayan: İsmail Çam
(Ebat13,5x19,5 cm 308  sayfa Çankırı Haziran 2020) 
Dağıtım: Sürmektedir

Kitabın PDF kopyası için tıklayınız 
 

 
 

MİLLİ MÜCADELEDE CEPHE GERİSİ PROJESİ

4. PROJE: 01/01/2019 - 01/01/2020 UYGULANDI

Milli Mücadelede Cephe Gerisi ve İstiklal Yolu Gençlik Sempozyumu

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

İSTİKLAL YOLUNA VEFA PROJESİ

3.PROJE: 02/07/2018 - 30/06/2019 UYGULANDI

SİZİN DE AİLENİZ MİLLİ MÜCADELEYE KATILMIŞTI

Yaşanmış Hatıralar,Kurgu Hikayeler, Şiir Yarışması

İstiklal Yolu Belgeleri Arşivi oluşturulması

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

GENÇLİK İSTİKLAL YOLUNDA PROJESİ

2. PROJE: 17/04/2017 - 17/12/2017  UYGULANDI

Proje süreci,proje kronolojisi,ŞartnameDuyurular,Fotoğraflar,Sergi Galerileri,Katalog

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

  • Türkiye Cumhuriyeti  böyle kuruldu
  • NTV İstiklal Yolu Belgeseli
  • Karinca Ordusu Istiklal Yolunda
  • İstiklal Yolu Dernek Başkanı İsmail Çam TRT AVAZ yayını

Website Bilgi

  • Eylül 2011-Eylül 2012 tarihlerinde oluşturulmuştur.
  • Ekim 2012 tarihinde yayıma başlamıştır.
  • Eylül 2018 tarihinde yenileme ve kapsamlı güncelleme yapılmıştır.
  • Gerektikçe güncelleme yapılmaktadır.

Site İstatistikleri

Online: 1
Bugün Ziyaret: 844
Dün Ziyaret: 807
Toplam Ziyaret: 251198