İstiklal Yolu Güzergahı

Web sitemizin içeriği Milli Mücadele dönemi ve cephe gerisi konuları ile sınırlıdır. Bir kitaplık kadar zengin içerikte, akademik bilgi tabanlı, dinamik paylaşım sitesidir. Derneğimizin yürüttüğü projelerin çıktıları olan eserlerin telif hakkı Derneğimize aittir. Web sitemizde yayınlanan yazı ve görseller kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

www.istiklalyolu.com web sayfamızın, un satışı yapan "istiklalyolu.com.tr" web sayfası ile ilişkisi yoktur.

DERNEĞİMİZ ÇAKÜ’NİN YENİ REKTÖRÜ HARUN ÇİFTÇİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Haberler

DERNEĞİMİZ ÇAKÜ’NİN YENİ REKTÖRÜ HARUN ÇİFTÇİ’Yİ ZİYARET ETTİ

 

 
DERNEĞİMİZ ÇAKÜ’NİN YENİ REKTÖRÜ HARUN ÇİFTÇİ’Yİ ZİYARET ETTİ
 
Derneğimiz Görev Süresi biten 3. Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı’dan sonra ÇAKÜ rektörlüğüne atanan Prof Dr. Harun Çiftçi’yi  ziyaret etti.  Rektör Çiftçi Derneğimizi çok sıcak ve samimi karşıladı. 
            6 Temmuz 2021 tarihinde, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Başkanı  ve bazı kuruculardan oluşan bir heyetle Rektör Çiftçi’yi ziyaret eden Derneğimiz, ilk ziyaretin tanışma  hoş geldiniz, hayırlı olsun vb mutat gündeminden sonra;  İstiklal Yolu, ÇAKÜ ve Derneğimizin işbirliğinde yapılan projeler hakkında bilgiler verdi, derneğimizin tüm yayınları  ve materyallerinden oluşan bir set takdim etti ve  bazı önerilerde bulunmuştur:
                       
1) İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Kalecik, Ankara hattı önemi işlevlerinin çeşitliği ile Milli Mücadelede cephe gerisinin ana yolu, ana arteri ve İstiklal Yolu olmuştur. ÇAKÜ MYO Öğr. Gör. İsmail Çam 2003 yılında kişisel ve gönüllü olarak İstiklal Yoluna bir dizi farkındalık çalışmaları başlatmıştır. www.istiklalyolu.com web sayfasını kurmuştur. ÇAKÜ kurucu Rektörü Prof Dr. Ali İbrahim Savaş’a önerileri üzerine
 • 29. Ekim 2009 tarihinde 150 ÇAKÜ öğrencisi  ve öğretim elemanın katıldığı 1.İstiklal Yolu Yürüyüşü yapılmıştır. 
 • 21-23 Ekim 2010 tarihinde Milli Mücadelede İstiklal Yolu ve Çankırı Sempozyumu (Çankırı Valiliği ve Belediyesi işbirliğiyle) ve son günü, 2. İstiklal Yolu Yürüyüşü yapılmıştır.
 • İstiklal Yolu Yürüyüşlerinin mahalli ve ülke basınında ilgi göremeye ve katılımın artmaya başlaması üzerine, geleneksel hale gelen 3. Yürüyüş Çankırı Valiliği başkanlığında ve İcra Kurulu ile yapılmaya başlandı. ÇAKÜ bu kurulun üyesi oldu ve İstiklal Yolu yürüyüşü tanıtım ( davetiye, afiş vb.) yapmaktadır.
 
2)İsmail Çam’ın kişisel çalışmalarını STK ile kurumsallaştırmak amacıyla 26 Mart 2014 tarihinde ÇAKÜ’de görevli 5 öğretim elamanı ve 2 öğrenci tarafından (Öğr. Gör. İsmail Çam, Öğr. Üyesi Tunç Boran, Ar. Gör. Ömer Ak, Öğr. Gör. İsmail Akyüz, Uzm. Hüseyin Gökçe, Ünv. Öğr. Olcay Durlanık, Ünv. Öğr Tarık Osman Altındal) İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği   kuruldu. Halen üyelerinin yarısından fazlası da üniversite personelidir.
 
 1. ÇAKÜ ve İstiklal Yolu Derneği arasında “Eğitimde İşbirliği”  Protokolü imzalandı (EK 1)  20.6. 2015 tarihinde imzalanan ve 5 yıl süreli olan protokol, 10. madde gereği 5 yıl daha da uzatıldı. Aynı  Protokol Çankırı Milli  Eğitim Müdürlüğü ile de yapılmıştır.
 2. Derneğimiz ÇAKÜ desteği ve işbirliğiyle, İstiklal Yolu hakkında, T.C. Bakanlıklarından almayı başardığı hibe destekleri ile 4 proje yürütmüştür.
1. Proje:  “Karınca Ordusu İstiklal Yolunda”  İçişleri Bakanlığının desteği ile 2015-2016 yıllarında yürütülmüştür. Proje kapsamında 40 eğitim kurumunda 4580 öğrenciye konferans verilmiştir.   “Karınca Ordusu İstiklal Yolunda belgesel filmini hazırlamış olup bu belgesel derneğimizin web sitesinde yayınlanmaya devam etmektedir.  Türkiye’de ilk defa “İstiklal Yolunda Çizgi Romanı”  hazırlanmış olup kitabı Çankırı, Kastamonu ve Ankara’da halk ve okul kütüphanelerine dağıtılmıştır.  Proje Koordinatörü ÇAKÜ STM Fak Dr. Öğr Üyesi İstiklal Yolu hakkındaki belgesel film çakışmalarından bahsettikten sonra kendi özel yayınları olan kitapları Rektör Çiftçiye hediye etti.
2. Proje: Gençlik İstiklal Yolunda Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile 2017 yılında yürütmüştür. 14-29 yaş grubuna yönelik olarak Türkiye genelinde resim, heykel, seramik, fotoğraf afiş dallarında “İstiklal Yolu Görsel Sanatlar Yarışması” yapmıştır.  İstiklal Yolu hakkında 75 parça güzel sanat eseri kazandırdı.  Eserleri  Çankırı, Kastamonu ve Ankara’da sergiledi.
 •   İstiklal Yoluna Vefa”   İçişleri Bakanlığının desteği ile 2 Temmuz 2018-  30 Haziran 2019 tarihleri arasında yürütmüştür.  Milli Mücadele cephe gerisi hakkında ödüllü İstiklal Yoluna Vefa Edebiyat Yarışması” düzenledi. “İstiklal Yolu’nda Yaşanmış Hatıralar”, “İstiklal Yolu Kurgu Hikâyeleri”  ve “İstiklal Yolu Şiirleri” kitaplarını hazırladı.
4.Proje: Milli Mücadele Cephe Gerisi Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile 30 Aralık 2018 - 30 Aralık 2019 tarihleri arasında yürüttü.  Proje kapsamında Çankırı’da, Çankırı Karatekin Üniversitesi işbirliğiyle 17-20 Ekim 2019 tarihlerinde 19-29 yaş grubuna yönelik olarak Milli Mücadelede Cephe Gerisi Gençlik Sempozyumu düzenledi. Sempozyumda 63 bildiri sunuldu.  Sunulan bildiriler kitaplaştırıldı. 
 • Yürütülen bütün projelere Çankırı Valiliği ve Kastamonu Valiliği  bağlı kurumları ile ve Çankırı Belediyesi destek vermiştir. Yarışma Projelerine, Kastamonu,  Ordu, Bozok/Yozgat, Gazi/Ankara, Kırıkkale, İzzet Baysal/ Bolu  Eskişehir üniversiteleri jüri desteği verdi.
 • Projelerin ürünü kitaplar Çankırı Kütür kütür Turizm Müdürlüğü tarafından 81 ilin Halk Kütüphanelerine gönderilmiştir.  Halen yeterli mevcudu olan  5 kitabın  da  Üniversitemiz tarafından öncelikle  Edebiyat ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin ( üniversitelerin)  kütüphanelerine gönderilmesini öneriyoruz.
 • Rektör Çiftçi, bu önerimizi olumlu karşıladı “ siz adresleri tespit edin, gönderelim” demiştir.
 • İstiklal Yolu Görsel Sanatlar Yarışmasında ödül alan ve sergilenmeye değer olan eserler Çankırı Belediyesi ve Derneğimiz işbirliği ile İstiklal Yolu Parkı içindeki tescilli binada oluşturulacak “İstiklal Yolu”  hakkındaki özel müzede sergilenmesi çalışmaları sürmektedir.
 1. Dernek ofisi olarak kullanılması ve proje faaliyetlerini daha geniş bir ortamda yürütmesi için Meslek Yüksek Okulu’nda bulunan   yıkılması planlanmış    eski lojman binasında 1 numaralı daire tahsis edilmiştir (Rektör  Prof Dr. Hasan Ayrancı Döneminde).
 
 1. İstiklal Yolu Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması için  (EK 2) derneğimiz tarafından yönergesi ve gerekçesi hazırlanarak dilekçe verilmiştir. Önceki 3 rektör döneminde tekrarlanmıştır ama kuruluşu henüz gerçekleşmemiştir. Şimdi tekrar öneriyoruz. İstiklal Yolu hakkında daha kapsamlı faaliyetlerin yapılması; yeni kurulan İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı yönetimini yönlendirmesi, İstiklal Yolu hakkında kültür araştırmaları ve yayınlarının çoğalması vb  amaçlarıyla     Merkezin kurulmasını öneriyoruz. Ayrıca  Dernek ofisinin de  “Araştırma  Merkeziyle” aynı mekanda olmasını arzu ediyoruz.
 • Rektör Çiftçi “  Uygulama ve Araştırma Merkezleri,  personel, mekan, bütçe gerektirdiğinden ve   özel bir birim olduğundan Üniversitemize mali bir yük getirecektir. Siz bu Merkez ile yapacağınız faaliyetleri “Türkiyat Enstitüsü “ ile yapın gereken her türlü destek verilecektir;
 “Derneğin bulunduğu eski lojman binasının  yıkılması da gerçekleştiğinde        
Derneğe  bir yer buluruz ”demiştir.
 
 • Sonuçta Rektör Çiftçi, Derneğin çalışmalarını çok beğendiğini, Derneğin ÇAKÜ’nin bir STK olmasına memnun olduğunu  bundan sonra da  desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti.
 •  Rektör Çiftçi , Derneğin web sayfasına  Üniversitemizin  web sayfasından link verelim önerisinde bulunmuştur. İsmail Çam,  1. Ve 2. Rektör döneminde bu linkin olduğunu 3. Rektör döneminde kaldırdığını yeniden konulmasına memnun olacaklarını belirtmiştir.  
 
Dernek Ziyaret heyetinin Rektör Çiftçiye ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkürü ile ziyaret sona ermiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail ÇAM
(Emekli ÇAKÜ MYO Öğr. Gör.)
Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Tunç BORAN
(ÇAKÜ STM Fak.)                
Sayman
İsmail AKYÜZ
(Emekli ÇAKÜ MYO Öğr. Gör.)
               
Denetleme Kurulu Üyesi ve Kurucu Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Gökçe
(ÇAKÜ Müh. Fak.)
Yedek Yönetim Kurulu Üyesi
Şengül Mantar
(ÇAKÜ SKS Kültür Şube Müd.)
Sekreter
Dursun CEBECİ
(ÇAKÜ Lisans – Y. Lisans Mezunu)
Basın Halkla İlişkiler
Öğr. Gör. Hasan Eren ÖLMEZ
(ÇAKÜ STM Fak.)
Denetleme Kurulu Başkanı
Öğr. Gör. Eyyüp KARAKAŞ 
(ÇAKÜ MYO)
 
 
 

MİLLİ MÜCADELEDE CEPHE GERİSİ PROJESİ

4. PROJE: 01/01/2019 - 01/01/2020 UYGULANDI

Milli Mücadelede Cephe Gerisi ve İstiklal Yolu Gençlik Sempozyumu

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

İSTİKLAL YOLUNA VEFA PROJESİ

3.PROJE: 02/07/2018 - 30/06/2019 UYGULANDI

SİZİN DE AİLENİZ MİLLİ MÜCADELEYE KATILMIŞTI

Yaşanmış Hatıralar,Kurgu Hikayeler, Şiir Yarışması

İstiklal Yolu Belgeleri Arşivi oluşturulması

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

GENÇLİK İSTİKLAL YOLUNDA PROJESİ

2. PROJE: 17/04/2017 - 17/12/2017  UYGULANDI

Proje süreci,proje kronolojisi,ŞartnameDuyurular,Fotoğraflar,Sergi Galerileri,Katalog

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

 • Türkiye Cumhuriyeti böyle kuruldu
 • NTV İstiklal Yolu Belgeseli
 • Karinca Ordusu Istiklal Yolunda
 • İstiklal Yolu Dernek Başkanı İsmail Çam TRT AVAZ yayını

Website Bilgi

 • Eylül 2011-Eylül 2012 tarihlerinde oluşturulmuştur.
 • Ekim 2012 tarihinde yayıma başlamıştır.
 • Eylül 2018 tarihinde yenileme ve kapsamlı güncelleme yapılmıştır.
 • Gerektikçe güncelleme yapılmaktadır.

Site İstatistikleri

Online: 1
Bugün Ziyaret: 826
Dün Ziyaret: 807
Toplam Ziyaret: 251180