İstiklal Yolu Güzergahı

Web sitemizin içeriği Milli Mücadele dönemi ve cephe gerisi konuları ile sınırlıdır. Bir kitaplık kadar zengin içerikte, akademik bilgi tabanlı, dinamik paylaşım sitesidir. Derneğimizin yürüttüğü projelerin çıktıları olan eserlerin telif hakkı Derneğimize aittir. Web sitemizde yayınlanan yazı ve görseller kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

www.istiklalyolu.com web sayfamızın, un satışı yapan "istiklalyolu.com.tr" web sayfası ile ilişkisi yoktur.

DERNEĞİMİZ 5. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPTI

Haberler

DERNEĞİMİZ 5. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPTI

                İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği Tüzüğünün 7. maddesi hükmünce 3 yılda bir Aralık ayında yapılması gereken 5. olağanGenel Kurul toplantısının  ,17 Aralık 2023 Pazar günü saat 14.00’de,    Derneğimizin, ÇAKÜ MYO yerleşkesindeki bürosunda, yapılacağı duyurulurmuştur. Ancak    118 üyemizin  60 salt çoğunluğu sağlanmadığından  ilanda belirtildiği gibi  1 hafta sonra aynı yer ve saatte  24 aralıkta yapılmıştır.
Tüzüğümüz gereği Dernek Zorunlu organlarının oluşturulması için gereken sayıya ulaşıldığından toplantı başlatılmıştır. Divan Başkanlığına  üyemiz İl Kültür Turizm Müdürü Sayın Muharrem Ovacıklı ve divan katipliklerine ÇAKÜ MYO öğretim Görevlileri  Süleyman Dönertaş ve Murat Korkmaz birliğiyle seçilmiştir.
      GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama
 2. Genel Kurul divanın seçimi ve saygı duruşu
 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi. ( Dernek Yönetim Kurulu  Başkanı İsmail Çam 1921-1922-1923 faaliyet raporunu okumuştur. Tam metni aşağıdadır)
 4. Denetleme Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi. ( Dernek Denetleme Kurulu Başkanı Eyyüp Karakaş 921-1922-1923 Denetleme Kurulu raporunu okumuştur. Tam metni aşağıdadır)
 5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ibrası ( oy birliği ile ibra edilmiştir)
 6. Denetleme Kurulu faaliyet raporunun ibrası ( oy birliği ile ibra edilmiştir)
 7. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi (Oy birliği ile yapılan Yönetim Kurulunun Seçimi sonuçları aşağıdadır)
 8. Yeni denetleme kurulu üyelerinin seçilmesi (Oy birliği ile yapılan Denetleme Kurulunun Seçimi sonuçları aşağıdadır)
 9. Yürütülen projelerin çıktılarından oluşan eserlerin değerlendirilmesi yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi. ( Derneğimiz ve Çankırı Belediyesi tarafından Çankırı İstiklal Yolu Parkındaki tarihi binada açılması planlanan İstiklal Yolu Müzesi için bekletilen GENÇDES 2017 Görsel Sanatlar Yarışmasından ödül alan 36 parça eser Çankırı Belediyesinin vaz geçmesi üzerine, eserlerin başka bir yere /ile verilmesi için  Yönetim Kuruluna  oy birliğiyle yetki verilmiştir.)
 10. Dernek Bürosunun taşınması gerektiğinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.  (ÇAKÜ MYO yerleşkesinde eski lojman binasının yıkılacak olması sebebiyle bu  binada  bulunan Derneğimizin yeni bir büroya ihtiyacı olacağından, bu konuda gereken işlemler için Yönetim Kurluna oy birliğiyle yetki verilmiştir).
 11. Dilek ve Temenniler. ( Tunç Boran: Çankırı ve Türkiye’de  pek bilinmeyen
 İstiklal Yolunun tanıtılması  bugünkü seviyeye gelmesi İsmail Çam’ın kişisel çalımlamalarıyla  sağlanmıştır.İstiklal Yolu tanıtılmasında  bir STK nın olması, çok önemli olmuştur.  Derneğimiz sayesinde Çanakkale ve Sarıkamış’taki başarı Çankırı’da da sağlanacaktır.
Mustafa Sarıaslan: 5 TL olan Yıllık Dernek aidatının son ekonomik durumda çok yetersiz kaldığından 50  TL olması gerektiği teklifi üzerine,  Teklif Divan Başkanı tarafından üyelerin görüşüne sunulmuş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir)
 1.  Kapanış.
 
GENEL KURUL ORGANLARI  Seçim sonuçları ve toplantı sonunda Yönetim Kurulu Üyelerinin  yaptıkları ve  Karar  Defterinde belirttikleri görev dağılımı şöyledir:
YÖNETİM KURULU
Asil Üyeler:
İsmail Çam (  Başkan)
Tunç Boran ( Başkan Yard)
İsmail Akyüz ( Sayman)
Dursun Cebeci ( sekreter),
Hasan Eren ölmez ( Basın Yayın Halkla ilişkiler)
Yedek Üyeler:
Kadirhan Döğücü
Mustafa sarıaslan
Emine Gökçe
Ahmet Kaynarcı
Funda Çam
DENETLEME KURULU
Eyyüb Karakaş ( Başkan)
Hüseyin Gökçe ( Başkan Yard)
Murat Korkmaz (  Ası Üye)
Yedek Üyeler
 Süleyman Dönertaş
Müzeyyen Karakaş
Ferihan Çam
 
YÖNETİM FAALİYET RAPORU
 
İSTİKLAL YOLU EĞİTİM KÜLTÜR TURİZM VE GENÇLİK DERNEĞİ
5.OLAĞAN  GENEL KURUL YÖNETİM KURULU RAPORU
 Sayın Divan Başkanı değerli basın mensupları ve İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği Üyeleri,
Derneğimizin  Tüzüğü gereğince 3 yılda bir Aralık ayında yapılmas gereken 5. olağanGenel Kurul toplantısı ilan edilen  gündemle 17 Aralık 2023 Pazar  günü yapılması gerekirken çoğunluk  sağlanmadığından   bugün yapılmaktadır.  Katılımınızdan dolayı teşekkür ederim.
Derneğimiz Pandemiöncesinde  çeşitli Bakanlıklardan hibe destekleriyle Türkiye Kapsamında 4 büyük proje yürütmüştür. Derneğimiz pandemi döneminde yürüttüğü projelere ara vermek zorunda kalmıştır. Ama boş durmadık  yeni proje önerilerinde bulunduk ve amaçlarımız doğrultusunda faaliyetler yaptık.
T.C. Kültür Turizm Bakanlığı’nın 2021 Yılı “Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrisi Destek Projesi”ne  katılmak için kapsamlı bir proje önerisinde bulunduk  ancak kabul edilmemiştir. Aynı projeyi ÇAKÜ , Derneğimiz  ve Çankırı GSB işbirliğiyle  yerel öz kaynaklarımızla yürütülmesi için öneride bulunduk. Ancak ÇAKÜ ekonomik sebeplerle destek verememiştir.
Derneğimizin hazırladığı  2022 Yılı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne (PROSEDES-2022)  “Tarihi ve Kültürel Değerlerinin korunması kapsamında Milli Mücadelede Türk Kadının Gücü” kapsamlı projesi, ÇAKÜ , MEB  ve Çankırı Valiliğinin Destek taahhütlerine rağmen kabul edilmemiştir. Ekonomik nedenler olduğu öğrenilmiştir.
Çankırı Belediyesi,  Derneğimiz işbirliğiyle 2016 -2017 yılında İstiklal Yolu Parkı içindeki tarihi taş binada Çankırı İstiklal Yolu Müzesi açılması  ve içinde Deneğimize büro verme taahhüdünde bulunmuştur. Derneğimizin GENÇDES 2017 projesi kapsamasında ödül alan Görsel Sanatlar Yarışması eserlerinin   bu müzede sergilenmesi için Derneğimizde korunuyordu. 2019 yılında seçimi kazanan Sn İsmail Hakkı Esenle yaptığım görüşmede konuyu kendisine anlattım. Olumlu Projelerin  devam edeceğini  ancak Çankırı RKU Araştırma Merkezinin yangın güvenliği sebebiyle bulunduğu ahşap binadan İstiklal Yolu Müzesi için düşünülen taş binanın  bir katına taşınacak. Siz de çalışmalarınızı bir katına göre yapın talimatını verdi. Ve Çankırı Belediyesinden görevlendirdiği bazı personelle 2 yıl birlikte çalışılmasına rağmen Sn. Belediye Başkanı hiçbir bilgi vermeden İstiklal Yolu Müzesi kurulacak binanın tamamına RKU Araştırma Merkezini taşıtmış.   Burada İstiklal Yolu Müzesini Kurmaktan vazgeçtiğini ve İstiklal Yolu Müzesinin Kurulması için başka tarihi bir binalarının da olmadığını,  Başkan Yardımcısı aracılığıyla beni telefonla bilgilendirmiş ve konuyu kapatmıştır.
Çankırı Belediyesinin İstiklal Yolu Müzesini kurmaktan vazgeçmesi üzerine,  Sn Tunç Boran’la istişarede bulunularak Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlığına kapsamlı bir proje  önerisi yapılmıştır. ABB  sözel olarak  projeyi çok beğendiklerini ancak uygulayamayacaklarını belirtmiştir.
 Derneğimiz 2010 yılından beri ÇAKÜ  İstiklal Yolu Araştırma Merkezinin  kurulması amacıyla ÇAKÜ’nün bütün Rektörlerine  dilekçeyle, gerekçeleriyle ve yönergesiyle başvuruda bulunmuştur. Ancak hiçbir Rektör döneminde gerçekleşmemiştir. Şimdiki Rektör Harun Çiftçi de bu teklife ilk görüşmemizde sıcak bakmamıştır. Ancak İstiklal Yolu etkinliklerine katıldıktan ve İstiklal Yolunun önemini kavradıktan sonra fikri değişmiştir.  Derneğimizden istenen  bazı taahhütlerle  ve gereken prosedür işlemleri yerine getirilerek  nihayet   YÖK’ün onayına sunulmuştur. Eğer onaylanırsa İstiklal Yolu Araştırma Merkezi Kurulmuş olacak ve İnşallah Tunç Boran Hocamız da Müdürü olacak. Böylece İstiklal Yolu çalışmaları kapsamlı donanımlı bir akademisyen Kadroyla  çok yönlü etkinlerle ve  Derneğimizle birlikte yürüyecek.
 Bildiğiniz gibi  Kültür Turizm Bakanlığı,  Derneğimizle  yürüttüğü  GENÇDES 2017 Projesi nde Denek Makbuzu ve Banka Dekontlarını geçersiz belge saymış ve Derneğimiz hakkında alacak davası açmıştır. Ancak dava sürecinde KTBninkendi  istediği Yargıtay bilirkişilerinin üçü de     derneğimizin haklı KTB ise haksız  olduğunu belirtmiş ve Hakim de davanın reddine karar vermiştir.  Ancak  KTB davasını  üst mahkemeye taşıdı. Henüz sonuçlanmadı. 
Çankırı’da  2009 yılından beri yapılan İstiklal Yolu yürüyüşlerinin organizasyonunu yapmak amacıyla  İstiklal Yolu İcra Kurulu kurulmuştur. Ancak kurul üyelerinin sürekli değişmesi sebebiyle  İstiklal Yolu hakkında bilgisi olmayanlar, kurulun çalışmalarını olumsuz etkilemektedir.   İstiklal Yolu etkinliklerini disipline etmek için tecrübe ve gözlemlerimle  2 ay uğraşarak İstiklal  Yolu İcra Kurulu Yönergesi  hazırladım.  24.2.2021  tarihinde Vali Abdullah Ayaz’a verdim bir Vali yardımcısına havale etti.  Ancak hiçbir işlem yapılmadan  verilen İcra Kurulu Yönergesi önerisi 2 yıldır Valilikte bekliyor…
* İstiklal Yolu hattının ortası  Ilgaz Kavşağına, ABD özgürlük anıtı gibi  sembol bir İstiklal  Anıtının  kardeş Azerbaycan tarafından yapılması için   Devlet Başkanı İlham Aliyev’e 2022’de  gerekçeleriyle ayrıntılı bir mektup yazdım. Mektup    web sayfamızda yayınlanmaktadır. Ancak  cevap verilmedi.

Derneğimiz T.C. 100. Yılında İstiklal Yolu Rotasının Dünya Rotalar listesine alınmasın sağladı. Şöyle ki, Çankırı ve Kastamonu’da geleneksel olarak yapılan İstiklal Yolu yürüyüş Rotalarının GPS koordinatları vardı ama 344 km İstiklal Yolu Rotasının tamamını yürüyen olmadığından GPS koordinatları da yoktu. 2022 yılında benimle iletişime kuran gönüllü 3 kişi kendilerine yardımcı olursam 344 km İstiklal Yolu Rotasının tamamını 12 günde yürüyeceklerini belirttiler. GPS koordinatlarını Derneğimize vermeleri şartıyla kendilerine yardımcı oldum. GPS koordinatları Derneğimiz adına rota hizmeti veren  web sayfasına yüklendi. Bir süre sonra  İstiklal Yolu Rotasına ilgi duyan  Wikiloc derneğimize yazı yazarak istedikleri formatta gereken bilgiler verilirse,  Dünya Rotalar listesine alınacağını belirtti. Sn  Tunç  Boran Hocamızın uzun süren gayretiyle istenilen bilgiler yüklendi. Böylece yıllardır hayalini kurduğumuz Dünya ve Türkiye kapsamında İstiklal Yolu Rotası Turizminin başlaması için ilk önemli adım  hemde 100. Yılda atılmış oldu.  Bu konuda ayrıntılı haber web sayfamızda vardır.

Çankırı Valiliğinin bana yönlendirmesi ile Ankara Gazi Hastanesinin 1 otobüs/40 kişi   Sağlık personeli, rehberliğimle  19 Mayıs 2023’te önce Ilgaz bölümü otobüsle  gezdirildi sonra İstiklal Yolu 2 kapısından Doğdu Karakoluna kadar 12 km  yürütüldü.
Derneğimizin 2013-2014 yılında Dönemin Valisi Sayın Vahdettin Özcan’ın himayesi ve teşekkür belgesi ile tescil edilen İstiklal Yolunun İşaretlenmesi kapsamında yapılan ve bir sanat eseri olan İstiklal Yolu 2 kapısı,  yeni atanan Çankırı İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı Müdürü tarafından 10 Ekim 2023 tarihinde yıktırılmış ve yerine yanlışlık ve eksiklerle dolu  ucube bir Tak yaptırmıştır.  Bu üzücü olayla ilgili haberler derneğimizin www.istiklalyolu.com web sayfamızda yayınlanmaktadır.
Derneğimiz, 100. yılda Çankırı’da 100 etkinlik kapsamında Çankırı Valiliği  İl Kültür Turizm Müdürlüğü İşbirliğiyle, Çankırı Müzesinde   Cumhuriyete giden yol ‘İstiklal yolu 100. yıl sergisini’ hazırladı. Sergilenecek eserler Derneğimizin Türkiye kapsamında  yürüttüğü projelerin çıktılarından oluşturuldu. Sergi açılışı,  Çankırı Valisi M. Fırat Taşolar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşların, yoğun katılımıyla  28 Ekim 2023 tarihinde  13.15 te yapıldı. Sergi 4 Kasım 2023 tarihine kadar halkın ziyaretine açık kalmıştır. Sergi hakkındaki geniş haber Derneğimizin web sayfasında yayınlanmaktadır.
Dernek Büromuzun bulunduğu bu binanın yıkım kararı çıktı. Büro alanından memnunduk karara üzüldük ama yapacak bir şey yok. Yeni bir Büroya ihtiyacımız olacak. Yeni büro hakkında şimdiye kadar yaşamadığımız ekonomik ve başka problemler olabilir. Bu süreçte  dayanışma ve Hazırlık içinde olmalıyız.
 Derneğimizin  www.İstiklalyolu.com  WEB sayfası domain bedeli döviz bazında olduğu için sürekli artıyor. Projeler  yürütürken bu ücreti proje bütçesinden ödeme imkanı vardı ama bu imkan bitti.  Derneğimiz ileride bu konuda sıkıntı çekebilir. Üyelerimizin çoğunluğu5 TL aidatı ödemiyor. İsteyince kızanlar ve istifa edenler oluyor. Artık 5 TL aidatla bu hizmeti yapmak kesinlikle mümkün değil. Gönüllü çekirdek bir ekip gönlünden kopan miktarda aidat ödemesi yaparsa sorun olmaz ve  memnun olurum.
Bu süre içinde ayrıca İstiklal Yolunda ve hakkında  yaptığım çalışmalarımdan bahsetmeyeceğim.  
 
Bilgilerinize saygı ile arz ederim.
24 Aralık 2023
İsmail Çam
İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 
 
DENETLEME KURULU RAPORU
İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm Ve Gençlik Derneği
1.1.2021-31.12.2021 dönemi hesap Özeti
GİDERLER
Genel Gider: 467,66
Sonraki Döneme Devir:5494,27
Kasa: 112
Banka: 5382,27
Genel Toplam: 5961,93
GELİRLER
Önceki Dönemden Devir: 5481.93
Kasa: 146,6
Banka: 5335,47
Üye Ödentiler: 115
Bağış ve Yardımlar: 365,00
Genel Toplam: 5961,93
 
Yapılan denetimlerde 2021 yılında Dernek defterlerinin usulünce tutulduğu üye kayıt ve üyelikten çıkma- çıkartma işlemlerinin usulünce yapıldığı Dernek faaliyetlerinin amaçlarına göre yapıldığı görülmüştür
 
                Dernek Yönetimine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz.
                                                  Denetleme Kurulu
Eyyüp Karakaş                Hüseyin Gökçe       Süleyman Dönertaş
    Başkan                                 Başkyard                  üye
 
 
İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm Ve Gençlik Derneği
1.1.2022-31.12.2022 dönemi hesap Özeti
GİDERLER
Genel Gider: 881,63
Sonraki Döneme Devir:5667,30
Kasa: 236,66
Banka:5430,64
Genel Toplam: 6548,93
GELİRLER
Önceki Dönemden Devir: 5493.93
Kasa: 111,66
Banka: 5382,27
Üye Ödentiler: 110
Bağış ve Yardımlar: 945
Genel Toplam: 6548,93
 
Yapılan denetimlerde 2021 yılında Dernek defterlerinin usulünce tutulduğu üye kayıt ve üyelikten çıkma- çıkartma işlemlerinin usulünce yapıldığı Dernek faaliyetlerinin amaçlarına göre yapıldığı görülmüştür
 
                Dernek Yönetimine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz.
                                                  Denetleme Kurulu
Eyyüp Karakaş                Hüseyin Gökçe       Süleyman Dönertaş
  Başkan                                 Başkyard                  üye
 
 
 
 
İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm Ve Gençlik Derneği
1.1.2023-31.12.2023 dönemi hesap Özeti
GİDERLER
Genel Gider:952,67
Sonraki Döneme Devir:6334,63
Kasa: 236,66
Banka:6097,97
Genel Toplam: 7287,30
GELİRLER
Önceki Dönemden Devir: 5567,30
Kasa: 236,66
Banka: 5430,64
Üye Ödentiler: 60
Bağış ve Yardımlar: 1560
Genel Toplam:7287,30
 
Yapılan denetimlerde 2021 yılında Dernek defterlerinin usulünce tutulduğu üye kayıt ve üyelikten çıkma- çıkartma işlemlerinin usulünce yapıldığı Dernek faaliyetlerinin amaçlarına göre yapıldığı görülmüştür
 
                Dernek Yönetimine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz.
                                                  Denetleme Kurulu
Eyyüp Karakaş                Hüseyin Gökçe       Süleyman Dönertaş
  Başkan                                 Başk .Yard.                 üye
 
 
 
GENEL KURUL İLANI
 
 
            İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği Tüzüğünün 7. maddesi hükmünce 3 yılda bir Aralık ayında yapılması gereken 5. olağanGenel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemle 17 Aralık 2023 Pazar günü saat 14.00’de,    Derneğimizin, ÇAKÜ MYO yerleşkesindeki bürosunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde  bir hafta sonra  24 Aralık  2023  Pazar  günü  aynı yer ve saatte yapılacaktır
            Üyelerimize önemle duyurulur
 
                                                                                                       1 Aralık   2023
                                                                                                          İsmail ÇAM
                                                                                                     Yönetim Kurulu                                  
                                                                                                          BAŞKANI
 
 
GÜNDEM:
                                                                                                                                             
 1. Açılış ve yoklama
 2. Genel Kurul  divanın seçimi ve saygı duruşu
 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
 4. Denetleme Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
 5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ibrası
 6. Denetleme Kurulu faaliyet raporunun ibrası
 7. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi
 8. Yeni denetleme kurulu üyelerinin seçilmesi
 9. Yürütülen projelerin çıktılarından oluşan eserlerin değerlendirilmesi yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi.
 10. Dernek Bürosunun taşınması gerektiğinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 11. Dilek ve Temenniler
 12.  Kapanış.
 
Doğruyol Gezetesinin Derneğimizin 5. Olağan Genel Kurul Haberi
 
 
 
 

MİLLİ MÜCADELEDE CEPHE GERİSİ PROJESİ

4. PROJE: 01/01/2019 - 01/01/2020 UYGULANDI

Milli Mücadelede Cephe Gerisi ve İstiklal Yolu Gençlik Sempozyumu

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

İSTİKLAL YOLUNA VEFA PROJESİ

3.PROJE: 02/07/2018 - 30/06/2019 UYGULANDI

SİZİN DE AİLENİZ MİLLİ MÜCADELEYE KATILMIŞTI

Yaşanmış Hatıralar,Kurgu Hikayeler, Şiir Yarışması

İstiklal Yolu Belgeleri Arşivi oluşturulması

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

GENÇLİK İSTİKLAL YOLUNDA PROJESİ

2. PROJE: 17/04/2017 - 17/12/2017  UYGULANDI

Proje süreci,proje kronolojisi,ŞartnameDuyurular,Fotoğraflar,Sergi Galerileri,Katalog

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

 • Türkiye Cumhuriyeti böyle kuruldu
 • NTV İstiklal Yolu Belgeseli
 • Karinca Ordusu Istiklal Yolunda
 • İstiklal Yolu Dernek Başkanı İsmail Çam TRT AVAZ yayını

Website Bilgi

 • Eylül 2011-Eylül 2012 tarihlerinde oluşturulmuştur.
 • Ekim 2012 tarihinde yayıma başlamıştır.
 • Eylül 2018 tarihinde yenileme ve kapsamlı güncelleme yapılmıştır.
 • Gerektikçe güncelleme yapılmaktadır.

Site İstatistikleri

Online: 202
Bugün Ziyaret: 824
Dün Ziyaret: 807
Toplam Ziyaret: 251178