İstiklal Yolu Güzergahı

Web sitemizin içeriği Milli Mücadele dönemi ve cephe gerisi konuları ile sınırlıdır. Bir kitaplık kadar zengin içerikte, akademik bilgi tabanlı, dinamik paylaşım sitesidir. Derneğimizin yürüttüğü projelerin çıktıları olan eserlerin telif hakkı Derneğimize aittir. Web sitemizde yayınlanan yazı ve görseller kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

www.istiklalyolu.com web sayfamızın, un satışı yapan "istiklalyolu.com.tr" web sayfası ile ilişkisi yoktur.

4.Projemiz: Milli Mücadelede Cephe Gerisi

Haberler

4.Projemiz: Milli Mücadelede Cephe Gerisi

İSTİKLAL YOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE TURİZM DERNEĞİNİN YENİ PROJESİ:
MİLLî MÜCADELEDE CEPHE GERİSİ”
PROJE KAPSAMINDA
“ MİLLî MÜCADELEDE CEPHE GERİSİ VE İSTİKLAL YOLU GENÇLİK SEMPOZYUMU” YAPILACAK
                 
 2014 Yılında Kurulan İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği, Kuruluşundan beri her yıl bir proje yürütmüş; 30 Haziran 2019 tarihinde (12 ay) süresi dolacak olan 3. Projesi bitmeden;   01/01/ 2019 tarihinde  4. Projesi “Milli Mücadelede Cephe Gerisi Sempozyumunun yürütmesine başlamıştır. Böylece her yıl bir proje Yürüten İstiklal Yolu EKTG derneği 2019 yılında iki proje birden yürüterek ilimizde ve ülkemizde eşine az rastlanan/belki de rastlanmayan bir başarıya imza atmıştır. Sağladığı hibe finanslarıyla İstiklal Yolu hakkında çok sayıda yeni eser kazandırmıştır.
“Millî Mücadelede Cephe Gerisi   Projesi”, T.C. Gençlik Spor Bakanlığı  Proje Destek Sisteminin  (GPDP) 2018- II Proje çağrısı kapsamında ” İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği tarafından hazırlanan ve 13.5.2018 tarihinde  Elektronik olarak başvurusu yapılan bir projedir.
T.C.  Gençlik Spor Bakanlığı  “ Millî Mücadelede Cephe Gerisi   Projesi”ni  revize ederek kabul etmiş ve Derneğimizle 7.12.2018 tarihinde Protokol imzalanmıştır. Proje 01/01/2019-  01/01/2020 tarihlerinde 12 ay süreyle uygulanacaktır.
GSB GPDP 2018-II Proje çağrısı “Kültür ve Sanat Etkinlikleri” konusunda hazırlanan Projede:

 • Gençlerin kültür ve sanat alanlarına aktif katılımlarının sağlanması, sivil toplum kuruluşları bünyesinde kültürel ve sanatsal etkinlikleri arttıracak ve yaygınlaştıracak yapıların desteklenmesi,
 • Gençlerin ortak bir amaç etrafında birlikte ve uyumlu çalışma kapasitelerinin geliştirilmesi,
• Gençlerin proje üretme ve uygulama süreçleri ile sosyal hayata daha etkin katılımının teşvik edilmesi,
• Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri yapıların oluşturulmasını destekleyerek özgüvenlerinin artmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.
         Projenin temel faaliyeti  “Millî Mücadelede Cephe Gerisi ve İstiklal  Yolu Gençlik Sempozyumu”nun yapılmasıdır.   Sempozyuma  Türkiye Kapsamında 19-29 yaş grubunda olan herkes katılabilir. Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde  yapılacak  Sempozyuma başvuru ücretsiz olup bildiri sunanların yol ve konaklama ücretleri Proje/GSB tarafından karşılanacaktır. Sempozyumda  sunulan bildirilerin tamamı kitaplaştırılacaktır. 
               
Bu projenin temel amacı, Millî Mücadelenin  fazla bilinmeyen cephe gerisi kısmını ( halk tabiriyle perde arkasını)  Üniversite gençliğinin akademik çalışmalarıyla  ortaya çıkarmak, Millî Mücadelenin cephe gerisi lojistik güzergâhlarının ana yolu, tescil edilmiş ( İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Kalecik, Ankara hattında)   “İstiklal Yolu”nda  sempozyumda anlatmak, belgelemek;    lojistik malzeme sevkiyatında bulunanların çoğunlukla kadın olmasına dikkat çekmek ve özellikle genç nesilde tarih bilinciyle birlikte kadınlara vefa, saygı duyguları tesis etmek; farkındalık oluşturmaktır.
Bu sempozyumda, tarihî, kültürel, coğrafi ve turistik açıdan İstiklal Yolu’nun önemi, işlevlerinin çeşitliliği ve Karınca Ordusu’nun başarıları akademik bir perspektiften değerlendirilecek; Askeri ve  Sağlık hizmet noktaları, hanları,  İstiklal Yolu’nda ismi bilinen  ve bilinmeyen  kahramanları,  İşgale tepki mitingleri,  cemiyetler,  hatıralar ve olaylar vb. başlıklar altında sempozyumda konu edinilecektir. Bu sayede gençlerin İstiklal Yolu konusunda araştırma yapmaları teşvik edilecek, bilgi alışverişinde bulunmaları sağlanacaktır. Sempozyum bildirileri bir kitapta toplanarak kaynak eser haline getirilecektir.
Sempozyuma  aktif  katılan gençler bildirileri sayesinde  hem  kendileri cephe gerisini derinlemesine öğrenecekler hem kendilerini dinleyen gençlerin öğrenmesini hem de sempozyum bildirilerinin bir kitapta basılı hale gelmesiyle kaynak eser olarak yıllarca yeni nesillerin öğrenmelerine sebep olacaklardır.
Proje faaliyetlerinin hedef kitleye ve izleyicilere duyurulması  için geleneksel olarak pankart, broşür, ve afiş gibi  geleneksel görseller ve sosyal medya kullanılacaktır.
 
                Çankırı Karatekin Üniversitesi/ÇAKÜ , 2014 yılında bir grup ÇAKÜ akademisyeni ve öğrencileri tarafından kurulan Derneğimizi,  kuruluşundan beri  kendi kurumu gibi görmüş ve  sürekli desteklemiştir:
 • 20.06.2015 tarihinde  “ Eğitimde İşbirliği Protokolü” imzalamış özellikle projelerin ortak yürütülmesini taahhüt etmiştir. Ayni destek vermiştir.
 • 1. Projesi T.C. İçişleri Bakanlığı( PROSEDES)   tarafından finanse edilen  “ Karınca ordusu İstiklal Yolunda”dır.  14.9.2015 -14.9.2016 Tarihlerinde ÇAKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Rektörlük Basın Yayın Biriminin Desteğiyle yürütülmüştür.
 •  Bürosu olmayan ( Dernek Başkanı İsmail Çam’ın evinden yönetilen)  Derneğimize Çankırı Meslek Yüksek Okulu kampüsünde uygun olanı bir mekânı ofis olarak kullanmak için tahsis etmiştir (Mayıs 2017) . 2. Ve 3. Projeler bu ofis sayesinde ideal olarak yürütülmüştür.
 • 2.Projesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (GENÇDES 2017-1)   tarafından finanse edilen  “ Gençlik İstiklal Yolunda”dır.  17.4.2017- 17.12.2017   Tarihlerinde  ÇAKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ile birlikte  yürütülmüştür.                                                                                                         
 • 3.Projesi T.C. İçişleri Bakanlığı (PROSEDES 2018-1)      tarafından finanse edilen  “İstiklal Yolu’na Vefa”dır.  2.07.2018 -30.6.2019 Tarihlerinde ÇAKÜ Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümünün  Desteğiyle yürütülmüştür.                                                                                                                    
 • 4. Projesi  T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ( GPDP 2018 –II)    tarafından finanse edilen  “Millî Mücadelede Cephe Gerisi”dır. Yürütülmesine  01. 01. 2019 tarihinde başlanmıştır  01.01. 2020  tarihinde bitecektir. Millî Mücadelede Cephe Gerisi ve İstiklal Yolu Gençlik Sempozyumu ÇAKÜ  Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüyle birlikte yürütülmektedir.  Sempozyumun bilimsel /akademik Yürütülmesi Bölüm Başkanı Doç. Dr.        Ahmet Özcan      ve Proje Koordinatörlüğü /sekretarya     hizmetleri Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Yunus Emre Çakır Tarafından  yapılmaktadır ( Her iki Öğretim Elemanı da Derneğimizin üyesidir).  Sempozyum 17-20 Ekim 2019 tarihlerinde yapılacak sempozyum bildirileri ÇAKÜ  Uluyazı kampüsündeki  Konferans Salonlarında yapılacaktır. ÇAKÜ Rektörlüğü,  Derneğimize şimdiye kadar verdiği proje desteklerinin en büyüğünü, bu projede vermiştir.  Yürütmedeki aktif katkısı  Derneğimizin önüne geçmiştir. Derneğimiz  Başta Rektör Prof Dr. Hasan Ayrancı , Doç. Dr.        Ahmet Özcan      ve  Araştırma Görevlisi Yunus Emre Çakır Olmak Üzere emeği geçen öğretim elemanı, öğrenciler ve İdari personele teşekkür eder.                                                                                                
 
 
               
 
MİLLİ MÜCADELEDE CEPHE GERİSİ PPROJESİ TAKVİMİ
Faaliyet Tarih
Protokolün İmzalanması 12.07.2018
Proje başlangıcı  01.01.2019
Projenin yürütülmesi için gereken hazırlıklar:
Kurulların oluşturulması,
 Bildiri konularının oluşturulması,
Afiş ve web sayfasının hazırlanması
01.01.2019-
16-06.2019
Proje duyurusunun, sempozyum başvurularının başlaması:
Afişlerin dağıtılması
Hedef kitlenin araştırma yapması bildiri hazırlıkları
17.6.2019
Bildir diri Özeti Son Gönderim Tarihi 1 Eylül 2019
Sempozyum Programının İlanı  15 Eylül 2019
Kabul Edilen Bildirileri Tam Metinlerinin Gönderilmesi  6 Ekim 2019
 Sempozyum programı: Bildirilerin sunulması 17-20 Ekim 2019
Sempozyum Bildirilenlerinin kitaplaştırılması 21.10.2019
31.12.2019
Proje sonu 01.01.2020
Not: Takvim tarihleriyle ilgili detay açıklama duyuruları  ayrıca yapılacaktır          
 
 
Proje web sayfasına geçiş için tıklayın

 

MİLLİ MÜCADELEDE CEPHE GERİSİ PROJESİ

4. PROJE: 01/01/2019 - 01/01/2020 UYGULANDI

Milli Mücadelede Cephe Gerisi ve İstiklal Yolu Gençlik Sempozyumu

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

İSTİKLAL YOLUNA VEFA PROJESİ

3.PROJE: 02/07/2018 - 30/06/2019 UYGULANDI

SİZİN DE AİLENİZ MİLLİ MÜCADELEYE KATILMIŞTI

Yaşanmış Hatıralar,Kurgu Hikayeler, Şiir Yarışması

İstiklal Yolu Belgeleri Arşivi oluşturulması

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

GENÇLİK İSTİKLAL YOLUNDA PROJESİ

2. PROJE: 17/04/2017 - 17/12/2017  UYGULANDI

Proje süreci,proje kronolojisi,ŞartnameDuyurular,Fotoğraflar,Sergi Galerileri,Katalog

Detaylar için ve Web Sitesi için TIKLAYIN

 • Türkiye Cumhuriyeti böyle kuruldu
 • NTV İstiklal Yolu Belgeseli
 • Karinca Ordusu Istiklal Yolunda
 • İstiklal Yolu Dernek Başkanı İsmail Çam TRT AVAZ yayını

Website Bilgi

 • Eylül 2011-Eylül 2012 tarihlerinde oluşturulmuştur.
 • Ekim 2012 tarihinde yayıma başlamıştır.
 • Eylül 2018 tarihinde yenileme ve kapsamlı güncelleme yapılmıştır.
 • Gerektikçe güncelleme yapılmaktadır.

Site İstatistikleri

Online: 1
Bugün Ziyaret: 49
Dün Ziyaret: 100
Toplam Ziyaret: 254647